ธุรกิจ

ปตท. เร่งจัดหาแกสรองรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน


อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และแกสธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้เร่งจัดหาแกสธรรมชาติเหลว หรือ LNG ตามสัญญาระยะยาวที่มีอยู่ เพื่อรองรับความต้องการใช้แกสฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และเหตุการณ์หยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งใน และต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งใน และต่างประเทศ จำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์ ทยอยหยุดผลิตนอกแผนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้แกสธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน ประมาณ 450 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ประกอบกับความต้องการใช้แกสฯ ในประเทศอยู่ในระดับสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ปตท. จึงได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงแผนการใช้แกสฯ และเรียกรับแกสฯ เพิ่มเติมตามศักยภาพจากผู้ผลิตแกสฯ ในอ่าวไทย และเมียนมาร์ พร้อมทั้งบริหารจัดการ LNG เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีอยู่ เพื่อให้ปริมาณแกสฯ เพียงพอต่อความต้องการ ไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อประเทศ เนื่องด้วยราคา LNG ในสัญญาระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 6.5-7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู ในขณะที่ราคา Spot LNG ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 8.5-10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู

“ปตท. ยังคงยึดมั่นหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จัดหาแกสธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ให้มีผลกระทบต่อพลังงานด้านการผลิตไฟฟ้า ด้วยราคาที่เหมาะสม”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hFhkj
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน