ข่าวรอบโลก

แผนงานระบบขนส่งเหนือพื้นดิน


 

รายงานข่าวจากกรุงโตเกียว ระบุว่า Zip Infrastructure, Inc. นำเสนอแผนงานเพื่อพัฒนารูปแบบการขนส่งผู้โดยสาร ระยะสั้นทางอากาศ สำหรับเมืองใหญ่ๆ ที่สภาพการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน มีแต่ยวดยานพาหนะวิ่งเต็มท้องถนน และระบบการขนส่งสาธารณะก็มีปริมาณคนแน่นขนัด แม้แต่ในช่วงภาวะโรคระบาดเช่นนี้

Zip Infrastructure เสนอแนวคิด ในการติดตั้ง Ziplines ที่จะใช้แคพซูล บรรทุกผู้โดยสารได้ 12 คน ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ให้เป็นโครงข่ายภายในเมือง และใช้แอพพลิเคชัน เพื่อการนำเสนอโครงข่ายลักษณะเดียวกันกับการนั่งกระเช้าขึ้น/ลงจากภูเขา หรือการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

เจ้าแคพซูลขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กนี้ มีชื่อว่า Zippar จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าการสร้างโมโนเรล รวมทั้งไม่มีเสียงหนวกหู หรือเสียงเครื่องยนต์ และไม่ต้องการผู้ขับขี่เหมือนกับระบบการขนส่งอย่างอื่น

ปัจจุบัน ในเมืองโยโกฮามา มีบริการ Yokohama Air Cabin เปิดบริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นบริการขนส่งในลักษณะเดียวกับการขึ้น/ลงภูเขา ก่อสร้างลักษณะเดียวกับสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง พาดผ่านเหนือ Canal Park ห้องโดยสารติดตั้งกระจกเปิดกว้าง ได้มุมมองรอบทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไปตามสายเคเบิล ซึ่งหากเดินอยู่ด้านล่าง ใช้เวลาราว 12 นาที

Zip Infrastructure มีแนวคิดการก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน โดยประธาน Takamasa Suchi วัยเพียง 23 ปี ระบุว่า กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบเสมือนจริง ในเมือง Odawara ด้วยแคพซูลต้นแบบ บรรทุกผู้โดยสารได้ 12 คน ซึ่งหากการทดลองแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชม. จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปี 2568

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/AfaQe
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 12:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน