ธุรกิจ

วปส. รุ่น 2 ร่วมสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ


คณะศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2 โดย นายวิพล วรเสาหฤท เป็นผู้แทนรุ่น มอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และสมทบทุนเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์ ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และเป็นภาระความรับผิดชอบที่สำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ต้องรับมือ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการตรวจรักษา ควบคุมการระบาดของโรคตลอดปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหนึ่งโรงพยาบาลหลักในประเทศที่ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งทางโรงพยาบาลยังต้องการการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์  หากท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อโครงการ “สู้ COVID-19”  โทร 0-2354-7997-9 หรือ www.rajavithifoundation.com------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/l9kr3
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน