ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ เปิดช่องทางพิเศษ “เคลมออนไลน์”


วิริยะประกันภัยฯ ห่วงลูกค้า COVID เปิดช่องทางพิเศษ “เคลมออนไลน์” ไม่ต้องหอบหลักฐานมายื่นเบิกถึงที่ทำการ เพียงแค่โทร. 1557 เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ V Claim on V Call ” หรือผ่านระบบ  Line ID:@Viriyah Health  เพื่อยื่นเอกสาร หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านจอมือถือ และรับค่าสินไหมทันควันผ่าน E-Banking

สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์วิกฤตไวรัส COVID รอบ 3 นับเป็นวิกฤตที่สร้างผลกระทบเศรษฐกิจ และสังคมรุนแรงยิ่งกว่าในรอบที่ผ่านๆ มา และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อีกทั้งเป็นสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซึ่ง วิริยะประกันภัยฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆ เรื่อง อาทิ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การสนองรับนโยบาย Work From Home ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงค์อันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย  ด้วยการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

“นอกจากบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อร่วมกันสู้ภัยวิกฤต COVID และให้ก้าวผ่านไปด้วยดีนั้น ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID จึงได้ดำเนินการหามาตรการต่างๆ และหมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือจัดหาใหม่ มาให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย”

สยม กล่าวต่อไปอีกว่า มาตรการล่าสุดที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การเปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย COVID ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการเคลมสินไหมทดแทน โดยเป็นการบริการที่มุ่งเน้นช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ให้ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเคลมประกันภัย COVID ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID เพียงแค่นำหลักฐานเอกสารมาประกอบการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน ณ ที่ทำการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนที่ตั้งอยู่ทั่วไทย อีกทั้งเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบรายงานแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สามารถถ่ายรูปส่งผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

โดยผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัย COVID สามารถเข้าระบบบริการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทันที ด้วยการโทร. 1557 เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ “ V Claim on  V Call” ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทจัดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเคลมประกันภัยรถยนต์ โดยผู้เกิดเหตุไม่จำเป็นต้องรอพบพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ หรือที่เรียกกันติดปากว่าพนักงานเคลม แต่สามารถพูดคุยกันได้ผ่านจอมือถือ ซึ่งจะทำให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแบบเรียลไทม์  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกันที่บริษัทจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตลอดไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการเคลมสินไหมประกันภัย COVID เป็นการเฉพาะ อีกทั้งเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบรายงานแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สามารถถ่ายรูปส่งผ่านระบบดังกล่าวได้โดยตรง นอกจากนี้การเคลมประกันภัย COVID ยังสามารถใช้บริการผ่านระบบ Line@ ซึ่งเพียงแค่ส่งเอกสารผ่าน Line ID: @ViriyahHealth  เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างทันควันผ่าน E-Banking เช่นเดียวกัน

“บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะไม่หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาการบริการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อมาช่วยตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ท่ามกลางภาวะวิกฤตอันเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆ จากไวรัส COVID โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสนับสนุนมาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ซึ่งเป็นวิธีการต่อสู้โรคระบาดไวรัส COVID ได้ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก” นายสยม กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hfyzn
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน