สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

“ทางหลวง” ในประเทศไทย มีกี่ประเภท บอกอะไรบ้าง !


รู้ไหมว่า ! ทางหลวงในประเทศไทยนั้น แท้จริงแล้วมีกี่ประเภท ซึ่งตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ได้แบ่งทางหลวงในประเทศไทย ออกเป็น 5 ประเภท โดยแต่ละประเภท มีการใช้งาน และมีความแตกต่างกัน ดังนี้…

DSC_1216

 

1. ทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์
เป็นทางหลวงที่ทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมจุดเข้า/ออกของรถยนต์ และจัดเก็บค่าผ่านทาง เช่น มอเตอร์เวย์ สาย 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทาง 153 กิโลเมตร และสาย 9 บางปะอิน-บางพลี (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ระยะทาง 165 กิโลเมตร

 

 

2. ทางหลวงแผ่นดิน
เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ รวมถึงสถานที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา โดยทางหลวงแผ่นดินจะมีตัวเลขบอกเส้นทาง และตัวเลขของทางหลวงมีตั้งแต่ 1-4 หลัก จะเป็นการบอกประเภทของทางหลวงแผ่นดิน

ทางหลวงแผ่นดิน1

– ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว หมายถึง ทางหลวงหลักที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

– ทางหลวงที่มีหมายเลข 2 ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียวผ่านออกไปสู่พื้นที่สำคัญในแต่ละจังหวัด

– ทางหลวงที่มีหมายเลข 3 ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียว หรือสองตัว เข้าสู่สถานที่สําคัญของจังหวัด หรืออาจจะไม่ผ่านพื้นที่สําคัญ

– ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอําเภอ หรือสถานที่สําคัญของจังหวัดนั้น ในลักษณะการกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อยในแต่ละอำเภอ

 

 

3. ทางหลวงชนบท
ตัวอักษรย่อ บอกถึงจังหวัดที่ตั้งของสายทางนั้นๆ เช่น นบ. หมายถึง ทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี หรือ ชบ. หมายถึงทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นต้นทางหลวงขนบบทหมายเลข โดยหมายเลขตัวแรกจะบอกถึงลักษณะของการเชื่องโยงของสายทางว่าจุดเริ่มต้นสายทางเป็นอย่างไร มีทั้งหมด 6 หมายเลขขึ้นต้น แต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้

เลข 1 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขตัวเดียว
เลข 2 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 2 ตัว
เลข 3 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 3 ตัว
เลข 4 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข 4 ตัว
เลข 5 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถิ่น
เลข 6 หมายถึง เริ่มต้นจากสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด บ้าน ตําบล อําเภอ

 

 

4. ทางหลวงท้องถิ่น

เป็นทางหลวงที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ตำบล หรือเทศบาล สำหรับรหัสสายทางของป้ายทางหลวงท้องถิ่นจะประกอบด้วย ตัวอักษร 3 ตัว แล้วตามด้วยตัวเลข 5 หลัก เช่น สข.ถ 33-002
โดยความหมายของตัวอักษร และตัวเลขที่ปรากฏบนป้ายทางหลวงท้องถิ่น คือ ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นชื่อย่อของจังหวัด ตัวอักษรตัวที่ 3 จะเป็นตัว ถ ทุกทางหลวงท้องถิ่น เพราะหมายถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น อย่าง สข.ถ

ทางหลวงท้องถิ่นในส่วนเลขที่ปรากฏบนป้ายระบุทางหลวงท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ส่วน หมายเลขส่วนแรกที่มี 1, 2 หรือ 3 ตัว เป็นลำดับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ส่วนตัวเลขส่วนหลังเป็นสำดับของสายทาง หรือถนนที่ลงทะเบียนในเขตองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น

 

 

5. ทางหลวงสัมปทาน

เป็นทางหลวงที่กรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน ทางหลวงสัมปทานจะมีระบบตัวเลขเหมือนกับทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษ ขึ้นอยู่กับลักษณะของทางหลวงสัมปทานนั้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร

ทางหลวงสัมปทาน

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน 1 สาย คือ ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) เฉพาะช่วงทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ,อินเทอร์เนท,วิกิพีเดีย ทางหลวงในประเทศไทย
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qzx8Q
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:21 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน