ธุรกิจ

OR สมทบทุนจัดเตรียมศูนย์พักคอยผู้ป่วย


ทนงศักดิ์ คามีศักดิ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันพระโขนง บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดชนิดน้ำ จำนวน 500 ลิตร และน้ำดื่มจิฟฟี ขนาด 1.ลิตร จำนวน 1,000 ขวด แก่ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ณ วัดสะพาน (พระโขนง) รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มาจากบริเวณพื้นที่คลองเตย และบริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้นำ กาแฟดริพ Cafe Amazon กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์ จำนวน 1,000 ซอง ไปมอบเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 วัดสะพานอีกด้วย

นอกจากนี้ OR จะสนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีปเพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อีกทั้งยังมีแผนสนับสนุนพื้นที่ชุมชนคลองเตยในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับส่งผู้ตรวจหาเชื้อ หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล สนับสนุนแกสหุงต้มสำหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 วัดสะพานเป็นเวลา เดือน สนับสนุนชุด PPE จำนวน 100 ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และสนับสนุนถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวน 2,000 ชุด รวมมูลอีกกว่า 800,000 บาท

ที่ผ่านมา OR ได้มอบเงินบริจาค และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ สำหรับชุมชนคลองเตยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ OR ร่วมดูแลเนื่องจากมีสำนักงานพระโขนง และคลังน้ำมันพระโขนงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MDBbF
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน