ธุรกิจ

Suzuki ร่วมใจต้านภัย COVID-19


วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้ความสำคัญในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า Suzuki (ซูซูกิ) ประกาศจับมือผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการงานบริการให้แก่ลูกค้า นำรถเข้ารับการบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม-31 มิถุนายน 2564

ที่ผ่านมา Suzuki ได้สนับสนุนรถ Suzuki Carry Biosafety Mobile Unit (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย) ให้แก่ หมอแลบแพนดา “ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ในเชิงรุกแบบเคลื่อนที่  อีกทั้ง Suzuki มีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และห่วงใยลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความอุ่นใจ และปลอดภัย จึงได้มีการเพิ่มมาตรการงานบริการภายหลังการซ่อมรถยนต์ ด้วยการพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารของรถยนต์ Suzuki ทุกจุดสัมผัสที่สำคัญก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างความมั่นใจในขณะที่นำรถเข้ารับบริการ และระหว่างนั่งรอในศูนย์บริการ Suzuki มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และบริการลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ารับบริการจะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดบริการเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือก่อนเข้าพื้นที่โชว์รูม รวมไปถึงการรักษาความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดบริการเจลแอลกอฮอลตามพื้นที่ต่างๆ  บริเวณเคาน์เตอร์มีการเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ที่กำลังให้การบริการแก่ลูกค้า รวมไปถึงการทำความสะอาดรถยนต์ที่จัดแสดงบนโชว์รูม รถยนต์สำหรับให้ลูกค้าขับทดสอบ รถใหม่ที่เตรียมการส่งมอบให้กับลูกค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้การรับรองมาตรฐานไม่ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ภายในตัวรถ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

Suzuki ไม่เพียงแต่เล็งถึงความสำคัญของลูกค้าเท่านั้น Suzuki ยังส่งความห่วงใยไปถึงบุคลากร และพนักงานในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญในครอบครัว Suzuki เช่นกัน โดยการเพิ่มมาตรการในการดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัลลภ กล่ําวเพิ่มเติมว่ํา Suzuki จะยังคงเดินหน้ําให้ควํามช่วยเหลือแก่สังคมในยามวิกฤติตามแนวทํางของโครงการ “Suzuki

Cause We Care” ซึ่งสิ่งที่เรํามุ่งมั่น และต้องกํารสื่อสํารไปยังลูกค้า และพี่น้องชําวไทยทุกท่ํานว่ําเรําไม่ใช่แค่เพียงผู้ผลิต และ
จำหน่ายรถยนต์แต่เราต้องกํารเป็นส่วนหนึ่งในกํารช่วยเหลือสังคม พร้อมกับกํารพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่คู่เคียงข้างชุมชน
และสังคมไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Oof3z
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:04 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน