ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ


จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ต่างๆ และบางรายมีประวัติการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร และประชาชนทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันขั้นสูง ทั้งการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงาน และกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID- 19 ดังนี้ 

การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ และผู้ให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เข้มงวดการตรวจคัดกรอง เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล โดยให้จัดทำสมุดตรวจอุณหภูมิก่อน และหลังการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการอย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส สามารถปฏิเสธการให้บริการ และดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขทันที

2. จัดจุดลงทะเบียนเชคอิน-เชคเอาท์ “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถ หรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ และห้องสุขา โดยให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถ และจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเพิ่มมาตรการฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

4. กรณีการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งต้องจัดระบบคิวให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เวบไซท์ แอพพลิเคชัน หรือระบบอีเลคทรอนิคส์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

5. ขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ ทุก 2 ชม. งดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ

6. กำกับดูแลให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด

7. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และสื่อของกรมการขนส่งทางบกรวมทั้งกำกับควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สำหรับผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558

การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการ โดยให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น จัดที่นั่งคอยมีการเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 ม. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่ หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส พื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน โดยขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A45DQ
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน