ธุรกิจ

OR มอบ 500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสนาม


รศ. ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก สุรินทร์ แสนเจริญ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ จกสถนกรณ์กรแพร่รดของโรค COVID19 ใน จ. เชียงใหม่ที่มีจนวนผู้ติดเชื้อ COVID19 เพิ่มขึ้นอย่งรวดเร็ว แลต่อเนื่อง รวมกว่า 1,000 ย ในเดือนเมษยน 2564  ให้ จ. เชียงใหม่จเป็นต้องขยยโรงพยลสนมเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อกรรองรบผู้ป่วย

ทั้งนี้ การบริจาคในครั้งนี้เป็นการบริจาคเพิ่มเติมจากที่ OR ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง และบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม จ. เชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน จ. เชียงใหม่ไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาด รวม 8,000 ลิตร น้ำดื่มจิฟฟี รวมกว่า 20,000 ขวด และกาแฟดริrจาก Cafe Amazon รวมกว่า 25,000 ซอง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ, พิษณุโลก, แพร่, นครสวรรค์, ลำปาง, สระบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ เช่น คลังน้ำมัน คลังแกสหุงต้ม สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีการดูแลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ OR ให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QkPsj
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน