สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ไฟแนนศ์เยียวยา พักชำระหนี้ ฝ่า COVID-19 ระลอกใหม่


สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง บรรดาธนาคาร และบริษัทไฟแนนศ์ ลีซิง จึงออกมาตรการ พักชำระหนี้ ลดยอดผ่อนชำระ และขยายระยะวลาชำระค่างวด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 โดยมีมาตรการดังนี้

91f5fba346d3b1fd2509322a6e65e5d9363cfa5bfe3fbb0cf1cc4ff77b2b5c53

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30 % ของค่างวดเดิม มาตรการที่ 2 พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า (ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ วันนี้ – 30 มิย. 64)

นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านระบบให้รองรับการช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยเปิดให้ลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางเวบไซท์  www.krungsriauto.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto Call Center 0 – 2740 – 7400 กด 3 หรือ 5 และสาขากรุงศรี ออโต้ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

fbcover_tbank_201907

ธนาคารธนชาต
สินเชื่อรถใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถแลกเงิน และสินเชื่อเล่มแลกเงิน มีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้ มาตรการตั้งหลัก ผ่อนหนักเป็นเบา ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมถึงมาตรการการตั้งหลักพักชำระค่างวด 3 เดือน โดยเงื่อนไข และการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22 % และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30 % ไม่เกิน 6 เดือน (ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ วันนี้-30 มิย. 64) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

 

 

480181

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ 2 ทางเลือก ดังนี้

1. ลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
* สำหรับการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวดด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

* ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยาย บวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม

* ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง

* ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)

* เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

2. การพักชำระหนี้

* การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ

* เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา

* ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

* ดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ = เงินต้นคงเหลือ ณ วันพักชำระ

x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง EIR (ตามหน้าสัญญาเช่าซื้อ)

x จำนวนเดือนที่พักชำระ

โดยผู้เช่าซื้อสามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

(ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ วันนี้-30 มิย. 64)  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 – 2684 – 6500

 

8E97A44247B96303F0EB376090AD8880

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้ ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน โดยลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้-30 มิย. 64 แจ้งความประสงค์ผ่าน แอพพลิเคชัน SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 – 2777 – 7777

 

 

qn9ldyhdhWJ35gkW9EW-o

ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทย ภายใต้โครงการ #รวมใจไม่ทิ้งกัน ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับสินเชื่อรถ KLeasing ประเภทจำนำทะเบียนรถ ได้ลดดอกเบี้ยจาก 28 % เป็น 24 % (ระยะเวลามาตรการช่วยเหลือตั้งแต่วันนี้-30 มิย. 64) ติดต่อ KLeasing Call Center 0 – 2696 – 9999 ต่อ 60 หรือ K-Contact Center 0 – 2888 – 8888 ต่อ 860

 

TOYOTA-Leasing

 

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ฯ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ฯ มีดังนี้

ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 3 งวด (เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ)

ทางเลือกที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้ (ลดค่างวด โดยขยายเวลาชำระหนี้)

(ค่างวดที่ลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่)

เกณฑ์การสมัคร
* สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อมาตรฐาน ที่ผ่อนมาแล้ว 1 งวดขึ้นไป และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (2 งวด) ณ วันที่ลงทะเบียน (ไม่รวมกลุ่มลูกค้าประเภทโปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อสบายดี สินเชื่อเช่าซื้อสมปองและสมใจ สินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่​ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน และบริการเช่ารถระยะยาว KINTO)

*การปรับโครงสร้างหนี้จะขยายงวดการชำระตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรวมได้สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน
สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชัน TLT Simply ตั้งแต่วันนี้-30 มิย. 64​ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 – 2660 – 5555

 

jkjkijk
ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ฯ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ฯ มีดังนี้
(สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน รวมทั้งยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ มาก่อน) มีให้เลือก 2 แบบ

1. ลดค่างวด ขยายเวลาชำระหนี้ : ค่างวดที่ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยไม่มีการคิดค่าดำเนินการ

2. พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน : เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการงวดละ 1,000 บาท

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-30 มิย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 – 2736 – 4288

 

oalt-cover

โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง

บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส COVID-19  ด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้  โดยเลือกอย่างหนึ่งอย่างใด ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พค. 64 (ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อสัญญาเท่านั้น)  สอบถามรายละเอียด โทร.02-026-5844 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

               >>>  อัพเดท ! มาตรการเยียวยา พักชำระหนี้รถ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zjzpY
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 18:49 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน