ธุรกิจ

Ford เปิด Maker Space


Ford  (ฟอร์ด) เปิด Maker Space พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โรงงานเอฟทีเอม เครื่องมือ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พื้นที่เสนอไอเดียสร้างสรรค์ พื้นที่สำหรับระดมความคิด รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ทีมวิศวกรไทยสามารถสื่อสารกับทีมวิศวกร Ford จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่วิศวกร Ford ได้สร้างสรรค์จาก Maker Space ประกอบไปด้วย เครื่องช่วยหายใจ ต้นทุนต่ำ และหุ่นยนต์ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โรงงาน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอฟทีเอม ได้ปรับโฉมอาคารสำนักงานของฝ่ายวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เรียกว่า Maker Space เพื่อผลักดันให้พนักงานได้ร่วมกันนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบ และพัฒนาการผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรงงานเอฟทีเอม มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 52 คน ที่มีหน้าที่ดูแลการผลิตรถรุ่นใหม่ที่จำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ และยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรฝ่ายผลิตในการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะ และเทคโนโลยีของรถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ด้วยการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการผลักดันทีมงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Maker Space ที่โรงงานเอฟทีเอม ประกอบไปด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พื้นที่เสนอไอเดียสร้างสรรค์ พื้นที่ระดมความคิดในการหาไอเดียดีๆ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ทีมวิศวกรไทยสามารถสื่อสารกับทีมวิศกรจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงพื้นที่พักผ่อนที่พนักงานสามารถเข้ามาผ่อนคลายได้

อัมมัด บาติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Maker Space ช่วยผลักดันวัฒนธรรมการทำงานแบบผู้ประกอบการภายในองค์กร โดยทีมงานของเราสามารถมองเห็น และเข้าใจได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของพวกเขามีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของรถยนต์ที่เราผลิตได้ พนักงานทุกคนสามารถนำเสนอไอเดียได้อย่างอิสระ และเราจะช่วยกันคิด และทำไอเดียนั้นให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา เพื่อให้งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราประสบความสำเร็จ

Maker Space มีบทบาทสำคัญในการต่อยอดความเชี่ยวชาญของทีมออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันให้รถยนต์ Ford เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการขับขี่ที่ทันสมัย พร้อมทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการผลิต และประกอบรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า Ford ในประเทศไทย และอีกกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

“เสียงตอบรับจากลูกค้ามีความหมายกับเรามาก เรารับฟัง และพยายามมองหาโอกาสที่จะพัฒนารถยนต์ของเราให้ดีขึ้นเสมอ ซึ่งในอนาคต ข้อมูลที่เราได้รับจากการเชื่อมต่อข้อมูลในรถยนต์จะช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น”

Maker Space ช่วยให้ทีมงานสามารถกำหนดไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างชิ้นส่วนต้นแบบ และร่วมมือกับฝ่ายผลิตในการประกอบ และติดตั้งชิ้นส่วนตัวอย่างลงในรถรุ่นปัจจุบัน โดยสามารถทดลองประกอบ และพัฒนาคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากจะปรับโฉมออฟฟิศสี่เหลี่ยมธรรมดา ให้กลายมาเป็นพื้นที่ทำงานที่ให้ความคล่องตัว มีสีสัน และเปิดกว้างให้ทีมงานสามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ออกมานำเสนอแล้ว Maker Space ยังเปิดโอกาสให้ทีมวิศวกรของ Ford ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการออกแบบ และพัฒนารถยนต์

ผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของทีม คือ การร่วมมือกับทีมวิศวกรจาก Ford ออสเตรเลียในการออกแบบแผ่นเปิด-ปิดฝากระบะท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้า (Power Roller Shutter) เป็นครั้งแรกของ Ford ที่ช่วยให้เจ้าของรถกระบะ Ford หมดกังวลกับสภาพอากาศ เมื่อวางสัมภาระไว้ในกระบะง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น

นอกจากนี้ ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิศวกร Ford ได้นำความรู้ และความชำนาญด้านการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์มาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

“ทีมงานได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนา และผลิตต้นแบบเครื่องช่วยหายใจต้นทุนต่ำเพื่อใช้กับผู้ป่วย COVID-19 และยังได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ออกแบบ และพัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์ และพยาบาล ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสขณะที่แพทย์ และพยาบาลกำลังปฏิบัติหน้าที่ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการวอร์ดอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์”

“การปรับทุกด้านให้ทันสมัย และการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ Ford เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้ทีมงานได้คิดค้น และร่วมมือกันทำงาน จึงได้ริเริ่ม Maker Space ขึ้นมา เราให้ความสำคัญกับพนักงานของเราทุกคน และ Maker Space จะมีส่วนช่วยผลักดันให้พนักงานของ Ford ได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผลักดันให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FUp7w
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน