ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564


สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ที่มีข้อกำหนดในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) แทนการประชุมในรูปแบบเดิม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QhMNG
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน