ธุรกิจ

Michelin ผลิตหน้ากาก


Michelin (มิเชอแลง) ยกระดับความมุ่งมั่นในการผลิตหน้ากากอนามัย ด้วยการเปิดห้องปฏิบัติการที่ใช้ระบบอัตโนมัติผลิตหน้ากากอนามัยขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ณ โรงงานที่เมืองกอมโบด ใกล้กับเมืองแกลร์มง-แฟร็อง ภายใต้งบลงทุน 3.5 ล้านยูโร ห้องปฏิบัติการแห่งนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานทางการแพทย์ (Surgical Mask) แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประเภท หรือ IIR ได้ถึง 3 ล้านชิ้น/เดือน  โดยตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2564 เป็นต้นไป จะเพิ่มการผลิตหน้ากากอนามัยประเภท FFP2* อีก ล้านชิ้น/เดือน

ห้องปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามัยดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะปกป้องพนักงาน Michelin จำนวน 68,000 รายในยุโรป โดยผลผลิตส่วนเกินจะถูกนำออกจำหน่ายเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆ

ภายในพื้นที่ห้องปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยห้องที่มีมาตรฐานความสะอาดของอากาศอยู่ที่ระดับ จำแนกตามปริมาณฝุ่นละออง (ISO Standard 14644-1)**  ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการพัฒนา และการยื่นขอใบรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ของประเทศฝรั่งเศสที่ EN 14683 2019 Michelin ได้ขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสเปนห้องปฏิบัติการของฝรั่งเศสในเครือ INSERM, ห้องปฏิบัติการทดสอบการเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) I Care และโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแกลร์มง-แฟร็อง

เครื่องจักรบางส่วนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการผลิตแห่งใหม่นี้มาจาก “เซรา” (CERA) บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ต้องการให้ย้ายฐานการผลิตอุปกรณ์การแพทย์มาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส CERA ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Villars ในเขต Auvergne-Rhône-Alpes ได้ขอความร่วมมือจาก Michelin ผ่านทาง “อิเมกา” (IMECA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่ม Michelin โดยมีเป้าหมายเพื่อนำทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ Michelin มาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตเครื่องจักรใหม่ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น  ความร่วมมือดังกล่าวประกอบกับบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบชิ้นส่วนอีก 5 รายที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ส่งผลให้ CERA มีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรรายปีเพิ่มขึ้นจาก 2 เครื่อง เป็น 52 เครื่อง

* ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอใบรับรอง APAVE สำหรับหน้ากากอนามัยประเภท FFP2

** มาตรฐานระดับ หมายถึง มีค่าความชื้นของสภาพแวดล้อมในการผลิต และการเก็บรักษาไม่เกินร้อยละ 70------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xs1oW
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน