ธุรกิจ

Bentley รักสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ


ครูว์, 19 มีนาคม 2564-Bentley Motors (เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส) เผยข้อมูลล่าสุดด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนสำหรับปฏิบัติการด้านการผลิตของโรงงาน เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เมืองครูว์ โดยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้ Bentley Motors เข้าใกล้ความเป็นผู้ผลิตอัครยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก เปรียบเทียบกับสถิติในปี พศ. 2553 Bentley Motors รายงานถึงการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ ด้าน และความคืบหน้าของแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ให้ได้ถึง 75 % ก่อนปี พศ. 2568

ข้อมูลระหว่างปี พศ. 2553-2563 ระบุว่าปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เมืองครูว์ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงกว่า 99.5 % ต่อปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ 29 กก. ต่อรถยนต์ 1 คัน การลดลงของการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้พลังงานของ Bentley Motors ผ่านขบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (PV System) ควบคู่ไปกับแกสธรรมชาติ และแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในโรงงานฯ เป็นครั้งแรกในช่วงเวลา 12 เดือน

มาตรการเชิงนวัตกรรมแต่ละข้อที่นำมาใช้กับ Bentley Motors ได้นำมาเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบ ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (HVO) กับเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกในการช่วยลดปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ และทดแทนการใช้น้ำมันแบบปกติเพื่อการขนส่งสินค้าโดยหน่วยงานภายในองค์กร

ปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ลดลงกว่า 55.9 % ในรอบ 10 ปี โดยจาก 21.1 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์ 1 คัน ลดลงเหลือ 9.31 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์ 1 คัน ซึ่งถือเป็นการประหยัดการใช้น้ำกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์ 1 คัน หรือ เทียบเท่าปริมาณน้ำ 150 อ่าง ซึ่งมีผลมาจากการติดตั้งระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling Systems) และการลดลงของการใช้น้ำภายในองค์กร เนื่องมาจากพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาของขั้นตอนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Processes) ซึ่งสะท้อนมาตรการหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ยังทำให้อัตราการลดของเสียมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการฝังกลบในอัตรา 99.1 % หรือปริมาณ 3.5 กก. ต่อรถยนต์ 1 คัน โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากปี พศ. 2553

ปีเตอร์ บอสช์ หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายการผลิต Bentley Motors เผยว่า การออกมาตรการลดปริมาณการปล่อยแกสเรือนกระจกของ Bentley Motors ตามแผนกลยุทธ์ “Beyond100” เพื่อก้าวไปเป็นแบรนด์อัครยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก และแนวคิดการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทในเครือ Volkswagen Group (โฟล์คสวาเกน กรุพ) ที่ซึ่งตอนนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการกำหนดมาตรการการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“ด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เป้าหมายของเราในปี พศ. 2568 คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ลงกว่า 75 % เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พศ. 2553 ดังนั้นเราจึงค่อนข้างพอใจที่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ”

“พนักงานทุกคนในแผนกปฏิบัติการด้านการผลิตรถยนต์ของ Bentley (เบนท์ลีย์) ได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เราจึงเริ่มปี 2564 ด้วยการให้พนักงานมีส่วนในการเปิดแผนกลยุทธ์การผลิตใหม่ที่มีชื่อว่า “Wings” ที่เราจะได้เห็นการบุกเบิกการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบนพื้นฐานของความยั่งยืน”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YmPtR
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th