ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอพพลิเคชัน


จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้ขับรถมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ GPS นำทาง อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทอลให้แก่ผู้ขับรถ และเจ้าของรถ

DLT QR License แอพพลิเคชันแสดงใบอนุญาตขับรถอีเลคทรอนิคส์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โคดด้านหลังบัตร สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอีเลคทรอนิคส์ผ่านแอพพลิเคชัน DLT QR License แทนใบอนุญาตขับรถแบบบัตร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับรถไม่ต้องกังวลกับการพกพาใบอนุญาตขับรถ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชนิด หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมถึงยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว สิทธิ์การเข้ารับการรักษาพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ให้สามารถโทรแจ้ง หรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT QR License ได้ฟรีทั้ง IOS: https://apple.co/2VTcYR8 และ Androidhttps://bit.ly/2JHhh0m

 DLT Vehicle Tax แอพพลิเคชันชำระภาษีรถออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา หรือชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุภายใน 90 วัน ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกส และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ สำหรับรถที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือเป็นรถที่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า ปี ต้อง “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จึงจะใช้บริการออนไลน์ได้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยมีหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ฟรีทั้ง IOS: https://apple.co/2VTcYR8 และ Androidhttps://bit.ly/2JHhh0m

DLT Smart Queue แอพพลิเคชันเพื่อการเตรียมพร้อมจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เลือกสถานที่ วัน และเวลา ที่สะดวกได้ตามต้องการ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจองได้ด้วยตนเอง ตอบโจทย์การบริหารเวลาได้อย่างลงตัวมากขึ้น ดาวน์โหลด DLT Smart Queue ได้ฟรีทั้ง IOS: https://apple.co/2VTcYR8 และ Androidhttps://bit.ly/2JHhh0m------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uZTjG
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:25 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน