สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เชคด่วน ! กลับบ้านสงกรานต์ จังหวัดไหนต้อง “กักตัว” COVID-19


กลายเป็นประเด็นเครียดในสังคมไปแล้ว เมื่อประเทศไทยพบการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีการเชื่อมโยงกันในหลายจังหวัด โดยเฉพาะคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ แม้ว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จะยังไม่ประกาศเป็นการระบาดรอบที่ 3 อย่างเป็นทางการ และนายกรัฐมนตรี ก็ไม่สั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัด แต่ก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความกังวล โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

168874506_301902414761423_3160271566576642207_n

มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ของแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นมาตรการกักตัว และต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีจังหวัดไหนที่ต้องกักตัวบ้าง ไปดูกัน (อัพเดท 8 เมษายน 2564)

 

1. จังหวัดขอนแก่น

161778233268

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ไปรายงานตัว และกักตัวเองที่บ้าน ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code

2. ให้กักตัวที่บ้านในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

นอกจากนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นเปิดสายด่วน COVID-19 เพื่อรองรับการติดต่อสอบถามจากประชาชน เบอร์ 09 – 7959 – 7675  และ 08 -8552 – 7388

 

2. จังหวัดลำปาง

167881203_2928317427415021_7890766817209128035_n

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พิจารณายกระดับความเข้มข้น เพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่

โดยกำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ หากมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม. ก่อน จากนั้น อสม. ในพื้นที่ จะเข้าไปสอบสวนเชิงลึกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูง หรือเสี่ยงต่ำ หากมีความเสี่ยงสูง จะขอตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทันที และขอความร่วมมือให้กักตนเองภายในบ้าน หรือหากประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้ลงทะเบียน “ลำปางชนะ” และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

นอกจากนี้ จังหวัดลำปางยังได้กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ

2. ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด

3. ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ

4. การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)

5. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิค และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

3. จังหวัดสกลนคร

161779711934

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร รายงานว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

 

4. จังหวัดบุรีรัมย์

pics_topic_1394

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีสาระสำคัญที่ต้องทราบ และปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid Test ที่ รพ. บุรีรัมย์ หากผลออกมาเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)

2. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quarantine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก

3. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดง ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test

 

5. จังหวัดอุดรธานี

161779527465

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี ถึงมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 โดยมีมาตรการดังนี้

1. ร้านอาหาร เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้)

2. สถานบันเทิง ผับ บาร์ ​ต้องปิดไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้ แสดงดนตรีสดได้ งดเว้นเต้นรำ)

3. ฟิทเนสส์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

4. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

5. ตลาดสด ตลาดนัด เปิดได้ตามปกติ

6. งดจัดคอนเสิร์ท งดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 2 สัปดาห์ (14 วัน)

7. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องปฏิบัติโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code และ 2. ให้สังเกตอาการตนเอง ยกเว้นผู้ที่มีการเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงตามประกาศให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 

6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

161779474339

ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน COVID-19 อำเภอหัวหิน รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม ตามพื้นที่ที่ระบุ ดังนี้

กรุงเทพฯ
– 20 กพ.-13 มีค. 64 ตลาดในพื้นที่บางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค ตลาดวันเดอร์
– 21 กพ. 64 โรงงานทำขนมโดนัท เขตบางขุนเทียน
– 22 กพ.-2 เมย. 64 ผับคริสตัล ทองหล่อ/ร้านบ้านพหล คาเฟ่แอนด์บาร์ จตุจักร/ร้าน Ekamai Beer House/ผับ บาร์ บาร์ บาร์ ทองหล่อ/Dollar Bangkok/ร้าน The Cassette Music Bar เอกมัย/ผับ Dirty

สมุทรสาคร
– อ. เมือง (ต. ด่านทราย ต. นาดี)

ปทุมธานี
– 19 มีค.-1 เมย. 64 ร้าน Plus Club อ. ธัญบุรี

สมุทรปราการ
– 18-23 มีค. 64 แคมพ์คนงานก่อสร้าง ซ. สุขุมวิท 117 (ภานุวงศ์)
ซ. ย่อยภานุวงศ์ 7 ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง

นครปฐม
– 16-18 มี.ค. 64 ร้านเดอะเลาจน์ ซ. ตั้งสิน ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ต้องดำเนินการดังนี้
1. สแกน QR code เพื่อรายงานตัว
2. เข้ารับการตรวจเชื้อ COVID-19 ทุกราย
3. กักตัวที่บ้าน 14 วัน และเคร่งครัด DMHTT

 

7. จังหวัดเพชรบูรณ์

unnamed

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกมาตรการป้องกันดังนี้

1. ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ที่มีสถานที่เปิดให้บริการในลักษณะเป็นสถานที่ปิด ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2564

2. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน

3. ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท งดรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564

 

8. จังหวัดบึงกาฬ

169455091_301275321490799_5164063330447810719_n

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

2. การพบปะสังสรรค์ของประชาชนในหมู่เครือญาติ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยใช้หลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

3. ให้เน้นกำชับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่ง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ให้ควบคุมกำกับดูแลผู้เข้าใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด

 

9. จังหวัดมุกดาหาร

372294

มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ตาก สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามพื้นที่ที่ระบุ ดังนี้

1. กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางขุนเทียน เขตวัฒนา (ย่านทองหล่อ, เอกมัย) เขตคลองเตย

2. ปทุมธานี ได้แก่  อ. ธัญบุรี และ อ. ลำลูกกา

3. นนทบุรี ได้แก่ อ. บางใหญ่

4. สมุทรปราการ ได้แก่ อ. เมือง

5. นครปฐม ได้แก่ อ. พุทธมณฑล

6. ตาก ได้แก่ อ. แม่สอด

7. สมุทรสาคร ได้แก่ อ. เมือง อ. กระทุ่มแบน และ อ. บ้านแพ้ว

8. พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วัน

 

สำหรับขั้นตอนเมื่อมาถึง จังหวัดมุกดาหาร 

1. สแกน (QR code) Data Muk เพื่อลงทะเบียน

2. ให้รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน/อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (จพต.) ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน

3. กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

4. สอบสวนโรค โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประเมินว่าต้องรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือไม่

 

10. จังหวัดนครราชสีมา

161778910594

เพจเฟศบุค Korat Next Stap รายงานว่า สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือมาตรการป้องกัน หลังมีการแพร่ระบาดจากหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

นพ. นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มากว่า 50 วันแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย ซึ่งรักษาหายแล้วทั้ง 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากหลายคลัสเตอร์ ทำให้ต้องวางมาตรการคุมเข้ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมติ วางมาตรการควบคุมประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

หากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ด้วยการ Rapid Test ซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่าย 600 บาท โดยผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะนำเสนอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้ (8 เมย. 64)------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Y3joS
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14:35 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน