ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ จับมือ BCH พัฒนาประกันสุขภาพ


ฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย ศ. ดร. นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และยกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลในเครือ BCH  หรือบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  อันประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ และการรักษาที่ดีและมีคุณภาพของโรงพยาบาลในเครือ BCH ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคลจากวิริยะประกันภัยฯ

ความร่วมมือกันครั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต  รวมถึงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้ประชาชนต้องการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น วิริยะประกันภัยฯ จึงได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน Viriyah Care by Kasemrad และแผนใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยเริ่มเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aQD0a
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน