สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ง่วง เหนื่อย เพลีย แวะพักที่ไหนบ้าง ?


การเดินทางในช่วงสงกรานต์ 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID” หากคุณเหนื่อยล้า หรือง่วงนอน เพียงแวะจุดพักรถช่วยเพิ่มความสดชื่น พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางจะทำให้การเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทาง

วันนี้ www.autoinfo.co.th ขอแนะนำเส้นทางกันก่อนดีกว่าว่า หากคุณเดินทางไปภาคไหน ควรใช้เส้นทางไหนที่เหมาะสม

การขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) หลักๆ จะใช้ 2 เส้นทาง คือ เส้นวังน้อย-สระบุรี และเส้นฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี

เส้นวังน้อย-สระบุรี

สำหรับเส้นวังน้อย-สระบุรี เราจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

เส้นฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี

สำหรับเส้นฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี เราจะเดินทางผ่านกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา แยกเพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

การขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวภาคเหนือหลักๆ จะใช้ 2 เส้นทาง คือ เส้นพิจิตร-พิษณุโลก และเส้นกำแพงเพชร-ตาก

สำหรับเส้นพิจิตร เราจะเดินทางผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย

สำหรับเส้นกำแพงเพชร เราจะเดินทางผ่านกรุงเทพฯ อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

การขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวภาคใต้ สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร และเส้นกรุงเทพฯ-นครปฐม

สำหรับเส้นนี้ เราจะเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสาคร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 เข้าสู่แยกวังมะนาว เพชรบุรี ผ่านทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นกรุงเทพฯ-นครปฐม เราจะเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปถนนบรมราชชนนี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เข้านครชัยศรี ผ่านนครปฐม และราชบุรี เข้าสู่แยกวังมะนาว เพชรบุรี ผ่านทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางครั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อม และการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางไว้อย่างเต็มที่ เช่น ตั้งเทนท์จุดให้บริการทั่วไทย/บริการห้องน้ำบริเวณหมวดทางหลวง บริหารการจราจร/สัญญาณไฟจราจร เปิดช่องทางพิเศษ  จัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด ติดตั้งป้ายแนะนำทางเลือก

ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 และ 9 (ฟรี มอเตอร์เวย์ 8 วัน ตั้งแต่ 9 เม.ย. 00:01 น. ถึง 16 เม.ย. 24:00 น.) คืนพื้นที่ผิวจราจรโครงการก่อสร้าง และเพิ่มอุปกรณ์ป้ายเตือนช่วงเทศกาล (หยุดการก่อสร้าง 9-16 เม.ย. 64 (8 วัน) รถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service Car) รถกู้ภัยฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน ตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้พื้นที่ส่วนกลาง หมั่นทำความสะอาดภายในพื้นที่บริการ ประชาชน คัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และประชาชนก่อนเข้า ใช้บริการในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีจุดตรวจความพร้อมระหว่างเส้นทาง ณ จุด Checking Point และ Rest Area รวม 30 แห่งทั่วประเทศบนถนนสายหลัก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบในระหว่างการเดินทาง โดยขอให้ผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถทั้งรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทางที่ผ่านในเส้นทาง นำรถเข้าตรวจ ณ จุด Checking Point และ Rest Area เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564 นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชม. และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลัก ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดอันอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายบนท้องถนน ดำเนินการลงโทษขั้นสงสุด

สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 จำนวน 259 จุดทั่วประเทศ บนถนนสายหลัก บริเวณสถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการผู้ขับรถ และผู้เดินทางที่เหนื่อยล้า จากการเดินทาง ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถ และผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาในสังกัด สอศ. ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

005

GS Battery ยังขานรับการเดินทางวิถีใหม่ ในแบบ New Normal เสริมด้วยบริการ GS พร้อม 1380  ซึ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแบทเตอรีหมดระหว่างเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ เพียงคุณกดเบอร์ 1380   โดย GS Battery จะส่ง GS Man มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ถึงที่ทันที  รวมทั้ง ตำรวจทางหลวง ยังจะช่วยแนะนำประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาได้ใช้บริการ   เพิ่มความอุ่นใจอำนวยความสะดวก และลดปัญหาการจราจรได้อีกทาง  โดย 3 จุดหลักในการกระจายน้ำดื่ม และผ้าเย็น ให้ไปถึงมือประชาชนโดยตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สนับสนุนโดย บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ทั้ง 3 จุด ได้แก่

  • กองบังคับการตำรวจทางหลวง
  • สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
  • หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนจุดพักรถของภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีบริการน้ำมัน และจุดพักรถที่เป็นมอลล์ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพัก รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน ที่จะไปช่วยสร้างความสดชื่อนแก่นักท่องเที่ยว

ภาคเหนือ

Porto Go Bang Pa-In จุดพักรถสายเหนือยอดนิยมของนักเดินทาง ใครที่ขับรถไปเที่ยวเหนือ หรือกลับจากต่างจังหวัดบ่อยๆ ส่วนใหญ่ต้องแวะมาเชคอินจุดพักรถแห่งนี้แน่นอน ! ทั้งสะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญมีอาหารให้เลือกกินเพียบ ! มี Drive Thru 4 แบรนด์ดังด้วยกัน McDonald’s, Starbucks, Dunkin Donuts และ KFC อีกทั้งยังมี 7-Eleven และร้านค้าต่างๆ เปิดบริการอีกมากมาย รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่อั้น

Premium Outlet Ayutthaya จ. พระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งจุดน่าแวะบนถนนสายเอเชีย ที่ไม่ใช่แค่จุดแวะพักรถธรรมดา เพราะนอกจากจะได้พักรถนั่งชิลล์จิบกาแฟแล้ว คุณยังจะได้ชอพพิงเสื้อผ้า รองเท้า สินค้านำเข้ากว่า 300 แบรนด์ดังที่รายล้อมให้เลือกชอพกันจนตาลาย และที่สำคัญ คือ Sale

ภาคอีสาน

Porto Go Bang Pa-In จุดพักรถยอดนิยมของนัก ส่วนใหญ่ต้องแวะมาเชคอินจุดพักรถแห่งนี้แน่นอน ! ทั้งสะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญมีอาหารให้เลือกกินเพียบ ! มี Drive Thru 4 แบรนด์ดังด้วยกัน McDonald’s, Starbucks, Dunkin Donuts และ KFC อีกทั้งยังมี 7-Eleven และร้านค้าต่างๆ เปิดบริการอีกมากมาย รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่อั้น

Starbucks อิฐแดง (สาขาบ้านใหญ่-วังน้อย) เชื่อว่าใครที่เคยผ่านวังน้อย ต้องสะดุดตากับ “Starbucks วังน้อย” หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “Starbucks อิฐแดง” ด้วยดีไซจ์นภายนอกที่โดดเด่นของ Starbucks วังน้อย    จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งที่นี่ยังเป็น Drive Thru แห่งที่ 3 ของเมืองไทยอีกด้วย สามารถสั่งแล้วก็เดินทางต่อได้เลย สิ่งที่โดดเด่นของ Starbucks แห่งนี้ ก็คือ การออกแบบที่แปลกตา ไม่เหมือนใคร ผนังของตัวอาคารก่อด้วยอิฐหนา รูปทรงกระบอก มีกิมมิคการก่ออิฐแบบสลับครึ่งเว้นช่อง เป็นรูปทรงเครื่องหมายบวก เพิ่มช่องแสงที่จะส่องเข้าไปในตัวอาคาร ใครที่หาจุดพักรถสายอีสาน ห้ามพลาดมาเชคอิน Starbucks สาขานี้เลยค่ะ

ข้าวแกงบ้านสวน นึกถึงจุดพักสายอีสาน ไม่พูดถึงร้าน “ข้าวแกงบ้านสวน” ไม่ได้เลยค่ะ ใครผ่านแถวนี้ต้องแวะพักกินข้าวแกงเติมพลังก่อนออกเดินทางไปเที่ยวต่อ ที่ร้านข้าวแกงบ้านสวนนอกจากจะมีข้าวแกงหลากหลายแล้ว ยังมีทั้งก๋วยเตี๋ยว ขนมต่างๆ กาแฟ และของฝากอย่างเค้กบ้านสวน มีที่จอดรถ สะดวก สบาย ราคาก็ไม่แพงมาก ใครอยากหาร้านอาหารแวะเติมพลัง แนะนำที่นี่เลยค่ะ

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม เปลี่ยนโหมดมาเป็นจุดพักรถสายอีสานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ้างค่ะ ที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค ผสมผสานกับความร่วมสมัย ตั้งอยู่บน อ. วังน้อยสระบุรี ใครกลัวหาไม่เจอ ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ เพราะเลยร้านข้าวแกงบ้านสวน 2 เพียง 1 กม. เท่านั้น ที่นี่รวมของดี 4 ภาคเอาไว้ พร้อมสินค้ามากมายให้แวะเดินเล่น ให้หายเมื่อยได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ

ภาคใต้

Porto Chino เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรก และแห่งเดียวบนถนนพระราม 2 จ. สมุทรสาคร ที่มีการออกแบบที่ให้ความรู้สึกทันสมัย สะดวกสบายกับการจัดสรรตกแต่งพื้นที่อย่างลงตัว โดยมีศูนย์รวมของร้านอาหารชื่อดังมากมาย รวมทั้งมีจุดพักผ่อน นั่งรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน ห้องน้ำสะอาด บรรยากาศผ่อนคลาย ใครที่ขับรถมาได้สักพัก แล้วเริ่มอยากหาอะไรรองท้องก่อนออกลุยต่อ แนะนำให้แวะพักรถที่นี่เลยค่ะ รับรองว่านอกจากจะอิ่มท้องแล้ว ยังเดินชอพกันจนเพลินเลยทีเดียว

ศูนย์การค้า The Station จุดพักรถก่อนเดินทางบนถนนพระราม 2 เป็นศูนย์รวมของดีประจำจังหวัด หรือของฝากขึ้นชื่อ รวมทั้งที่จอดรถมากกว่า 300 คัน ห้องน้ำสะอาด ภายในอากาศเย็นสบาย บรรยากาศสไตล์โมเดิร์น ที่ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และยังมีจุดที่น่าสนใจที่โซน Food Station ที่มาในรูปแบบขบวนรถไฟจำลอง พร้อมด้วยภายในอาคารจำลองแบบสถานีรถไฟ ให้บรรยากาศเหมือน Platform มีจุดถ่ายรูป และลานจัดกิจกรรม เรียกได้ว่าเป็นจุดพักรถที่ครบมากๆ ใครที่มองหาจุดพักรถก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางสายใต้ ขอแนะนำที่นี่เลยค่า

Porto Go ท่าจีน ที่สะดวกสบายเอาใจสายรักการเดินทางมากๆ  เพราะที่นี่มีทั้งที่จอดรถที่กว้างขวาง มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย หลากหลายประเภท และหลากหลายสัญชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกก็เรียกได้ว่าครบครัน แวะที่เดียวแต่ได้ครบ จบทั้งเรื่องกิน และเรื่องพักผ่อน หรือใครที่รู้สึกเบื่อๆ ก็มีโซนขายของ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ให้ทุกคนได้เดินชอพจนลืมเวลากันไปเลยทีเดียวค่ะ

ภาคตะวันออก

จุดพัดรถยอดฮิทต้องเป็นที่นี่เลยมอเตอร์เวย์ เพราะทั้งกว้าง ทั้งใหญ่โตมโหฬาร มีสารพัดร้านของกินให้เลือกสรร------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทสื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/c0JmO
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน