สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ห้าม ! 10 ล้อ วิ่ง 7 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์


ตำรวจทางหลวงออกข้อบังคับ ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป วิ่ง 7 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

DSC_5223

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

สายเหนือ
1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่ กม. ที่ 332 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึง กม. ที่ 347 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15  2. ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่ กม. ที่ 0+000 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึง กม. ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.

สายอีสาน
1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่ กม. ที่ 99+800 ถึง กม. ที่ 106+150 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กม.

2. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่ กม. ที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึง กม. ที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.

3. ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่ กม. ที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึง กม. ที่ 252 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.

4. ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่ กม. ที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึง กม. ที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม.

5. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่ กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 9+288 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 9 กม.

 

DSC_7249

 

สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่มีความจำเป็นต้องใช้ 3 เส้นทางนี้
1. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) กม. ที่ 15 ถึง กม. ที่ 102
2. ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่ กม. ที่ 165 ถึง กม. ที่ 252
3. ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่ กม. ที่ 71 ถึง กม. ที่ 83
ต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านเส้นทางภายในวันที่ 1 เมษายน 2564  ตามลิงค์นี้ https://www.hwpdth.com

ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทมีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั้น เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

กรณีที่การขอเดินรถอยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ตั้งแต่ 2 ภาคขึ้นไปให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุญาต------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OD4Lr
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11:28 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th