ธุรกิจ

ปตท. จับมือ สยามแก๊สฯ พัฒนาธุรกิจ LNG และ LPG


วุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเชิดชัย บุญชูช่วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแกสธรรมชาติเหลว (LNG) และแกสปิโตรเลียมเหลว (LPG) ร่วมกับ วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และชัยวัตร เรืองจิรภาส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ Logistics และ Supply chains ของ LNG และ LPG ในประเทศ พร้อมร่วมกันแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตลาด LNG และ LPG รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Propane และ Butane ในต่างประเทศต่อไป ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LNG ที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาด และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน และภูมิภาคอาเซียน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XEKP0
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th