สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

กฎใหม่ ! กำหนดความเร็วรถ สูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. บิกไบค์ 110 กม./ชม.


ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดความเร็วรถใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ วิ่งได้สูงสุด 120 กม./ชม. ขับเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม. ส่วนบิกไบค์ ให้ใช้ความเร็ว 110 กม./ชม.

DSC_0204

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พศ. 2564 โดยกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีรายละเอียดดังนี้

1. รถบรรทุก ที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กก. หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.

2. รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์ 4 ล้อเล็ก หรือรถยนต์ 3 ล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.

3. รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป (บิกไบค์) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.
4. รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
5. รถบรรทุกคนโดยสาร ที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.
6. รถทแรคเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.
7. รถอื่นๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจร หรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น------------------------------
เรื่องโดย : กองบก.ออนไลน์
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7OO9m
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 12:14 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th