ธุรกิจ

ปตท. เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตแกสธรรมชาติ


อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมแผนการผลิตแกสธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท. สผ.ฯ) ซึ่งเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแหล่งเอราวัณ ต่อจากผู้รับสัมปทานรายเดิม จะเริ่มดำเนินการผลิตแกสฯ ในเดือนเมษายน 2565 พบว่าบริษัท ปตท. สผ.ฯ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ และอาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องในการผลิตแกสธรรมชาติให้กับประเทศ

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พร้อมกับประสานให้บริษัท ปตท. สผ.ฯ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ปตท. ได้เจรจากับผู้ผลิตแกสธรรมชาติในอ่าวไทยแหล่งอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณการผลิตแกสฯ ทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของประเทศลงได้บางส่วน

ขณะเดียวกัน ปตท. ได้เตรียมความพร้อมเร่งรัดการก่อสร้าง LNG Terminal แห่งใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อีกทั้งจัดเตรียมแผนการนำเข้าแกสธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนกำลังการผลิตของโรงแยกแกสฯ ที่ลดลง หากจำเป็น เพื่อให้มีวัตถุดิบป้อนเพียงพอแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศที่มีห่วงโซ่อุปทานต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมาย

อย่างไรก็ดี ปตท. หวังว่าทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง และพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อประชาชนให้น้อยที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SXaRv
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน