ธุรกิจ

ปตท. ร่วมสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจ และกิจการเพื่อสังคม


ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริม สนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 18 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว ปตท. จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ทั้งทางออนไลน์ผ่าน www.ชุมชนยิ้มได้.com และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการในช่องทางการสื่อสารของ ปตท. มุ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน


------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xyu8f
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th