ธุรกิจ

TGIA มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต


กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดญ. ณัฐวลัญช์ ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้าน และชุมชน โดยการช่วยทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลาม สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 25,000 บาท ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 เชียงใหม่ ในการเป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือ และเข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน และภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 กระจายตัวอยู่ในอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต และสุขภาพของผู้คนในจังหวัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญกับอาสาสมัคร และจิตอาสาดับไฟป่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละปฏิบัติภารกิจที่มีอันตราย และมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จึงได้ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติขึ้น โดยให้ความคุ้มครองอาสาสมัครดับไฟป่าที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน Fireman TH กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง จำนวน 100,000 บาท และการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) วันละ 200 บาท โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564-10 พฤษภาคม 2564 มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการรับประกันภัย จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมฯ เป็นผู้บริหารโครงการฯ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวนี้นับเป็นกรมธรรม์แรกที่ออกแบบเพื่อรองรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าถึงระบบการประกันภัย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LEdwu
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน