ธุรกิจ

GS Battery เผยเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง


บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 ยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนี่อง โดยได้นำหลากหลายมาตรการมาปรับใช้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ช่วง COVID-19 ที่สำคัญได้มีการพัฒนาโครงสร้างระบบภายใน ให้สามารถตอบสนองกับสภาวะในปัจจุบัน มีการนำมาตรการ 5 ส. และ KAIZEN มาใช้อย่างจริงจังทั้งองค์กร ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และการแข่งขันอยู่เสมอ มีการปรับกลยุทธ์ และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แม้กำลังซื้อโดยรวมจะได้รับผลกระทบ ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปชะลอการใช้จ่ายเงินในการซื้อรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ต้องดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ทำให้ธุรกิจในส่วนของอะไหล่ภายในประเทศยังคงเดินหน้าไปได้

มนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลประกอบการของ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าในภาพรวมจะมีการเติบโตจากปีงบประมาณ 2562 ที่ 15 % และเติบโตจากประมาณการของบริษัทในปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 7 % โดยภาพรวมรายได้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการประกอบการสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 40 % และมีสัดส่วนการตลาดทั้งหมดประมาณ 31 % โดยคาดการณ์ว่าปริมาณยอดขายสินค้าแบทเตอรีรถยนต์ทั้งหมดของตลาดอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านลูก (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากแบทเตอรีมอเตอร์ไซค์) ซึ่งผลประกอบการที่เติบโตในปี 2563 มีส่วนจากที่ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งมากขึ้น และยังมีการพัฒนาในพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มีสัดส่วนของสินค้า และผลิตภัณฑ์ของ จีเอส แบทเตอรี ภายในร้านค้ามากขึ้นอีกด้วย

ทิศทางในการทำการตลาดในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในการการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่จะมุ่งเน้นในการลงไปทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มากขึ้น และให้ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าของตัวเองออกไปมากขึ้น โดยเรามีทีมงานที่ช่วยเข้าไปเก็บข้อมูล และร่วมกันทำงานกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับจากผู้แทนจำหน่ายเป็นอย่างดี

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดตัวให้บริการ GS Prompt 1380 ในการ Delivery แบทเตอรีรถยนต์ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายคุณภาพของผู้แทนจำหน่าย GS Battery และการนำเอาระบบการรับประกันสินค้าออนไลน์เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้ รวมไปถึงผู้แทนจำหน่าย

ปี 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด และบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอัตลักษณ์ของร้านค้าใหม่ทั้งหมด หรือที่เราเรียกกันว่า Brand Identity ทั้งนี้เพื่อให้สินค้า และร้านค้า มีความทันสมัยมากขึ้น และยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีธุรกิจ 2563 ของ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ผู้ใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน โดยมีการลงทุนในไลน์การผลิตเพิ่มขึ้นใหม่

สำหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป Extra 120 Plus ซึ่งจะเป็นการออกแบบโครงสร้างแผ่นธาตุใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของแบทเตอรีประเภท Hybrid และโครงสร้างราคาที่ตรงกับใจของผู้บริโภค รวมไปถึงในปีที่กำลังจะถึง บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ยังมีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เน้นในเรื่องคุณภาพ และความทนทานคุ้มค่า ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายในปีงบประมาณ 2564

สำหรับธุรกิจในปีงบประมาณ 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด คาดว่าจะมีการเติบโตด้านยอดขายประมาณ 10 % ซึ่งปัจจัยหลักๆ น่าจะเป็นการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นจากกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งยังเพิ่มโอกาสจากการที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มของรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน มากยิ่งขึ้นด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/88AeH
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th