ธุรกิจ

ปตท. พัฒนา “ChulaCOVID-19 Vaccine” ช่วยคนไทยสู้ COVID-19


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และคณะผู้บริหาร ปตท. ร่วมมอบเงินสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรค COVID-19 ชนิดเอมอาร์เอนเอ (MRNA) หรือ “ChulaCOVID-19 Vaccine จำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศาสตราจารย์         นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ในการวิจัย และพัฒนาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาใช้บรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศได้โดยเร็ว มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัจจุบันการวิจัย และพัฒนาวัคซีนอยู่ระหว่างการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP และวางแผนนำมาทดสอบระยะที่ (Clinical Trial, Phase 1) ปลายเดือนเมษายน 2564 นี้ โดยใช้เทคโนโลยี MRNA ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับการเตรียมรับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และยังสามารถนำไปต่อยอดวิจัยพัฒนาเป็นวัคซีน หรือการรักษารูปแบบใหม่ได้ ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dv4AE
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน