ธุรกิจ

Mitsubishi ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตรถ


Mitsubishi (มิตซูบิชิ) เดินหน้าดำเนินธุรกิจสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสายการผลิตรถยนต์อย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์การผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตอบรับแผนปฏิบัติการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม (The New Environmental Plan Package) ระยะยาว 30 ปี ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่นฯ พร้อมวางแผนขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเฟสต่อไปที่โรงพ่นสีแห่งใหม่ ตั้งเป้าลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์รวมทุกโครงการมากกว่า 6,100* ตัน/ปี มุ่งเสริมสร้างกระบวนการการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกขั้นของปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ภายหลังการประกาศออกแบบโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ที่ช่วยลดการปล่อย VOCS ในกระบวนการผลิต และการเปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV (มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี) รถเอสยูวีพลังไฟฟ้าพลัก-อิน ไฮบริดระดับพรีเมียม สมรรถนะสูงแต่ปล่อยมลพิษต่ำในประเทศไทย

โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตรถยนต์ Mitsubishi ถือเป็นอีกหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ที่แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาของเราที่ต้องการจะสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโต และความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปในระยะยาว ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสายการผลิตรถยนต์ที่โรงงานแห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลในประเทศ ส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ โดยมีการวางแผนที่จะขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ในอนาคต เพื่อให้เราสามารถที่จะช่วยลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์รวมทุกโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรมกว่า 6,100* ตัน/ปี

สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ Mitsubishi ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งภายใต้สัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ISGT) ที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานที่มีกำลังการผลิตถึง 5 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4,300* ตัน/ปี

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตรถยนต์ Mitsubishi ที่ศูนย์การผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม (The New Environmental Plan Package) ระยะยาว 30 ปี ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่นฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action to Climate Change) ปฏิบัติการด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Resource Circulation) และปฏิบัติการด้านการลด หรือกำจัดการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention) โดยวางเป้าหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่อนาคตของการสร้างสังคมที่มีการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น 0 ในปี พศ. 2593 ด้วยแผนการช่วยลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ 40 % จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และอีก 40 % จากการดำเนินธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่นฯ และการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 50 % จากยอดจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ทั้งหมดในปี พศ. 2573

นอกเหนือจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงงานแห่งนี้ ก่อนหน้านี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบโรงงานพ่นสีแห่งใหม่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อย VOCS (Volatile Organic Compounds) หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยน และทดแทนวัตถุดิบสีที่มี VOCS ต่ำ ประเภทสีฐานน้ำ (Waterborne Paint Material) ตลอดจนติดตั้งระบบกำจัด VOCS ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณ VOCs ได้ถึง 81 % เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่มาช่วยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมผลิตและเปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV ซึ่งเป็นรถยนต์พลัก-อิน ไฮบริดสัญชาติญี่ปุ่นรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยในปี พศ. 2563 อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานรถไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/F5qG8
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน