ธุรกิจ

OR ร่วมกับ กรมการค้าภายใน เปิด “พื้นที่ปันสุข”


บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR (โออาร์) เปิดเผยว่า OR ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 400 แห่งทั่วประเทศ จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในราคาพิเศษ ตามโครงการ “ไข่ไก่ธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน” นำไข่ไก่ไซซ์ น้ำหนักระหว่าง 55-65 กรัม/ฟอง มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ถาดละ 70 บาท (บรรจุถาดละ 30 ฟอง) จำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 ฟอง หรือ 150,000 ถาด ตั้งแต่วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมโครงการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

โครงการ “พื้นที่ปันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศที่ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ หรือประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด และราคาตกต่ำ OR จึงได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค ให้ได้ซื้อไข่ไก่ไซซ์ ได้ในราคาพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตต่อไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคม



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/p0YIv
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:39 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน