ธุรกิจ

ปตท. ติดอันดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนในธุรกิจ


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2564 ระดับ Gold Class ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับความยั่งยืนเทียบชั้นระดับสูงสุดจาก S&P Global โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated  นอกจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ยังผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง และได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ในระดับ Gold Class เช่นกัน ส่วนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประเมิน DJSI และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Sustainability Yearbook เป็นปีแรก โดยมีคะแนนสูงสุด 15 % ในกลุ่มอุตสาหกรรม Electric Utilities อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ztLLi
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน