ธุรกิจ

TIP มอบชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์


อาคม ไม้ดัดจันทร์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลฯ ศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ฯลฯ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ ให้มีความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์บุญรักษ์  พึ่งเจษฎา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาท ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และประภาพันธ์ สวัสดิ์ผล นักโภชนาการชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EUPRf
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th