ธุรกิจ

Hyundai จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม


คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ตามนโยบายส่งเสริมการทำความดี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สังคมน่าอยู่  โดยได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท มอบให้แก่ทางบ้านเด็กอ่อนพญาไท 

ทั้งนี้ปัจจุบัน บ้านเด็กอ่อนพญาไท ได้ให้การอุปการะเด็กเล็กชายหญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ทั้งเด็กปกติ และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่เป็นเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล หรือที่สาธารณะ เด็กที่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเร่ร่อน หรือได้รับการทารุณกรรมจากผู้เลี้ยงดู ซึ่งขณะนี้มีจำนวนเด็กในความอุปการะทั้งหมด 150 คน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Okm6P
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th