ธุรกิจ

Mitsubishi สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน


ชลัช กังวานธนวัต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยมี ผศ. ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และดร. ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย”

ที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ ได้มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษาในประเทศไทยแก่เยาวชนไทยหลากหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี (Talent Internship Program) กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ โดยเริ่มต้นใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่จะช่วยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV (มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี) ซึ่งเป็นรถยนต์พลัก-อิน ไฮบริด สัญชาติญี่ปุ่นรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยในปี พศ. 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการรถยนต์ Electric Vehicle ตามนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังได้เปิดตัวระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต “เดนโด ดไรฟ เฮาส์” (Dendo Drive House) ที่ทำงานร่วมกับรถยนต์พลัก-อิน ไฮบริด Mitsubishi Outlander PHEV พร้อมกับเครื่องอัด และจ่ายประจุไฟฟ้า (Bi-Directional Charger) แผงโซลาร์เซลล์ และแบทเตอรีสำรองกระแสไฟฟ้าในที่พักอาศัย ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากที่พักอาศัยได้เอง เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แก่ยานพาหนะ และในทางกลับกันยังสามารถดึงกระแสไฟฟ้าออกจากยานพาหนะ เพื่อนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบที่ยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mldlE
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน