ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ครบรอบ 74 ปี


สุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมทำบุญบริษัทฯ เนื่องโอกาศครบรอบ 74 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงเครือข่ายสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ส่งเสริมหลักประกันของคนไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากพิธีทำบุญในสำนักงานใหญ่แล้ว ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และสาขาของ วิริยะประกันภัยฯ ต่างร่วมกันจัดพิธีทำบุญพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4XDkJ
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน