สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ครม. เห็นชอบทะเบียนพิเศษ ใช้ชื่อคนเป็นป้ายทะเบียนได้ !


เมื่อวันที่ 2 มค. ที่ผ่านมา ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

ตัวอักษร ผสมสระ หรือวรรณยุกต์ได้

กำหนดให้ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้ เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าว รวมถึงหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูล ให้กับคนทั่วไป เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น สมชาย-5 กรุงเทพมหานคร, สมหญิง-55 กรุงเทพมหานคร, ประเทือง-555 กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมครม.เห็นว่าสามารถดำเนินการได้”

 

20071226155032534

 

โดยในปัจจุบัน ได้มีกำหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด เช่น กย-5555 กรุงเทพมหานคร, 5กย-5555 กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 

จะดำเนินการได้เมื่อไร ?

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ต้องส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างอย่างละเอียดอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ โดยระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ กรมการขนส่งทางบก จะเตรียมร่างระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อประกอบกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ จะมีผลภายในปี 2564 นี้

 

20071226155032834

 

ราคาประมูลอาจเริ่มที่ 1 ล้านบาท !

แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนี้ จะนำออกประมูลเพื่อนำเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการโดยวางวิธีการไว้ โดยเจ้าของรถทั้งบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเป็นการเฉพาะ สามารถเปิดหมวดป้ายทะเบียนใหม่ได้เอง เพื่อใช้แทนหมวดอักษรเดิม ซึ่งอาจใช้เป็นชื่อห้างร้าน บริษัท หรือตัวอักษรที่ชอบ เป็นชื่อเฉพาะได้ และยังสามารถเลือกหมวดตัวเลขต่อท้ายได้เอง ว่าต้องการเลขอะไร สามารถเสนอจองซื้อกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย โดยอาจกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่ 1 ล้านบาท ต่อป้ายทะเบียน

 

โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เห็นด้วย แต่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม ไปพิจารณาว่าหากเป็นชื่อ หรือตัวอักษร ที่มีสระด้วย ความหมายต้องไม่กระทบ หรือทำความเสื่อมเสียให้กับคนอื่น ซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง------------------------------
เรื่องโดย : บก. ออนไลน์
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HReER
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:13 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th