ธุรกิจ

Suzuki รุกขยายตัวแทนจำหน่าย


บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ารุกขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต เปิดโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานเพิ่มอีก 19 แห่งอย่างเป็นทางการ หวังขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านงานบริการหลังการขายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มั่นใจเดือนมีนาคม 2565 บรรลุเป้าหมายโชว์รูม และศูนย์บริการรวม 140 แห่ง

มิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ที่มาพร้อมสมรรถนะอันยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ Suzuki (ซูซูกิ) ให้ความสำคัญ นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย คือ การวางรากฐานด้านงานบริการของโชว์รูม และศูนย์บริการให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

แม้ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรง แต่ Suzuki ยังเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยการขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพิ่มมากขึ้นถึง 19 แห่ง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงจะสามารถรองรับต่อการดูแลลูกค้าของ Suzuki ที่ปัจุบันมียอดผู้ใช้รวมแล้วกว่า 252,482 คัน (คำนวณจากยอดจำหน่ายรถยนต์ Suzuki ปี 2552-2563) แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกแห่ง โดยผู้จำหน่ายดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายศูนย์บริการรถยนต์ Suzuki พร้อมดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศถึง 140 แห่ง

รายชื่อโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานใหม่ 19 แห่ง

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
1. บริษัท ยนต์ตระการ พรีเมียม คาร์ จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายศุภชัย พฤฒิธาดา
2. บริษัท เลอดิส คลองหลวง จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวัลลภ  วงศ์ภัทรกุล
3. บริษัท ซูซูกิ ตงเจริญออโต้เซลส์ จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายเอกชัย ลีลาเจริญวงศ์
4. บริษัท เอ.พี.วาย กรุ๊ป จำกัด เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายชัยณรงค์ บุษปะบุตร
5. บริษัท ซูซูกิ วิภาวดี จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสุรชัย จิตพนอรักษ์
6. บริษัท ซูซูกิ วิภาวดี จำกัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายสุรชัย จิตพนอรักษ์

ภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
7. บริษัท เอ็นทีออโตโมบิล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายนิพนธ์ คำทา
8. บริษัท เอ็นทีออโตโมบิล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ คำทา
9. บริษัท ซูซูกิ ออโต้ เชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แห่งที่ 3) นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ
10. บริษัท ส.อรุณ เซลส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (แห่งที่ 2) นายสมเกียรติ อรุณวรากรณ์

ภาคใต้

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
11. บริษัท วี กรุ๊ป ซูซูกิ คาร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (แห่งที่2) นายธงชัย จิรอลงกรณ์
12. บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเจษฎา สารสินพิทักษ์

ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
13. บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต้ กรุ๊ป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายนิรันดร์ ตั้งกงพานิช

ภาคตะวันออก

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
14. บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายนิรันดร์ ตั้งกงพานิช
15. บริษัท ซูซูกิ ออโต้ ชลบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (แห่งที่ 6) นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย พื้นที่ บริหารงานโดย
16. บริษัท พัฒนชัยยนต์ ออโต้กรุ๊ป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเลย (แห่งที่ 2) นายณัฐกร พัฒนชัยกุล
17. บริษัท อุดรพิจิตรเพชรออโต้เซลส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (แห่งที่ 3) นายกริช ตังสกุล
18. บริษัท ซูซูกิอุบลราชธานี จำกัด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (แห่งที่ 2) นายประชา กิจตรงศิริ
19. บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (แห่งที่ 3) นายพงศ์ธร อุเทนพัฒนันท์

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Suzuki มีเครือข่ายผู้จำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของ Suzuki ให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตได้เพิ่มมากขึ้น

โดยศูนย์บริการทุกแห่งของ Suzuki ดำเนินงานภายใต้แนวคิด 3S คือ Sale-Service-Spare Parts นั่นคือ การแนะนำสินค้าอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการบริการอันประทับใจ และงานบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างทั่วถึง ตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างทันใจ Suzuki ทุ่มเทมาโดยตลอดกับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรจนมีประสบการณ์เข้มข้น เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ วันนี้ เราได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีหลักคิดเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริการที่ครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนรถยนต์ Suzuki ที่จำหน่ายให้กับลูกค้า และรักษาระดับการขายที่สร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้กับผู้จำหน่ายสามารถดำเนินธุรกิจรถยนต์ Suzuki ได้ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่สมเหตุผล  ซึ่งทุกโชว์รูมนั้นมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “Suzuki Cause We Care-เหนือกว่าความใส่ใจ คือ ความเข้าใจทุกความต้องการ” เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งด้านสินค้า และงานบริการในยุคที่การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทันท่วงที และมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในสินค้า และบริการของ Suzuki สู่ลูกค้าต่อไป โดยโครงการนี้ Suzuki กำหนดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศดำเนินการเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่คู่เคียงข้างชุมชน และสังคมไทยอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FZsHy
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน