CAR STEREO & CONNECTIVITY

ไทย ได้รับเลือกขึ้น พแลทฟอร์มไฮโดรเจนของ COP21


ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 โครงการต้นแบบด้านไฮโดรเจนทั่วโลกบนพแลทฟอร์ม Hydrogen Valley ของ Mission Innovation พแลทฟอร์มนี้ นำเสนอโครงการชั้นนำ Hydrogen Valley เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาโครงการที่ส่งไปถึงผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก

นั่นคือ โครงการบ้านผีเสื้อที่พัฒนาโดย Enapter หนึ่งในบริษัทไฮโดรเจนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โครงการนี้ สร้างในปี 2015 เป็นกลุ่มอาคารบ้านพักแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองทั้งหมด ที่สำคัญ โครงการบ้านผีเสื้อ เป็นโครงการเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น 1 ในไม่กี่โครงการที่มีการใช้งานจริงจาก Hydrogen Valley และอื่นๆ ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

แนวคิด Mission Innovation เริ่มจาก การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (COP21) ในกรุงปารีส เมื่อปี 2015 เพื่อกระตุ้น และขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดในโลก

การเปิดตัวพแลทฟอร์มในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาความท้าทาย ด้านนวัตกรรม 1 ใน 8 นำโดย ประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี และสหภาพยุโรปในฐานะผู้นำร่วมของเป้าหมายด้านพลังงานทดแทน

ส่วนในประเทศไทย ตั้งเป้าสัดส่วนพลังงานทดแทน 30% ในปี 2037 ไม่ใช่แค่การผลิตพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ว่า การกักเก็บพลังงาน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงยินดีที่ได้ทราบว่า ประเทศไทย มีโครงการบ้านผีเสื้ออยู่ในพแลทฟอร์ม Hydrogen Valley ของ Mission Innovation และหวังว่าบ้านผีเสื้อจะไม่เป็นเพียงโครงการเดียว แต่เป็นโครงการแรกของอีกหลายๆ โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : พีอาร์ นิวส์ไวร์
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H4zFT
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน