ธุรกิจ

โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งฯ จัดตั้ง TSSC


บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing: TDEM*) สำนักงานระดับภูมิภาคของ Toyota (โตโยตา) ในเอเชีย ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดตัว “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม” (Toyota Social Support Center : TSSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรอบ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ “ระบบการผลิตแบบโตโยตา” (Toyota Production System: TPS) อันเป็นจุดแข็งหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของ Toyota และได้รับการยอมรับทั่วโลก

“ระบบการผลิตแบบโตโยตา” (Toyota Production System: TPS) เป็นหลักการพื้นฐานของ Toyota ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการผลิตขององค์กร ซึ่งมุ่งกำจัดความสูญเปล่า โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดตามคำสั่งซื้อ รากฐานของแนวคิดระบบ TPS มีต้นกำเนิดมาจากเครื่องทอผ้าแบบอัตโนมัติ ซึ่ง ซากิจิ โตโยดะ บิดาของผู้ก่อตั้ง Toyota Motor Corporation ได้คิดค้นขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ระบบนี้ก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และยังนำไปประยุกต์ใช้กับงานในแขนงอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการผลิต และการขนส่ง ปัจจุบันยังใช้ในส่วนงานการวางแผน การขาย และการบริหารจัดการงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง

Toyota เชื่อว่าระบบ TPS มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสามารถขององค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนทำตามคำมั่นสัญญาของ Toyota ในการนำเสนอคำตอบด้านการขับเคลื่อน (Mobility Solutions) ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปครั้งสำคัญในรอบศตวรรษนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ TPS คลิคที่นี่ https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/)

ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (Toyota Social Support Center: TSSC) ไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรที่ Toyota เข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของระบบ TPS เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สามารถระบุ และแสดงให้เห็นถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง อันเป็นแนวคิดหลักของระบบ TPS

คัทสึชิ นิชิกาวา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งควบคุมหน่วยงานส่งเสริมระบบการผลิตแบบ Toyota  และศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม กล่าวว่า เราตั้งใจให้ศูนย์โตโยต้าฯ เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมมาตรฐานความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงมุ่งปรับปรุงกระบวนการเท่านั้น แต่ยังต้องการแบ่งปันองค์ความรู้ในการแสดงให้เห็นถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนองค์กรนั้นๆ พร้อมไปกับการช่วยเหลือสังคมไปในเวลาเดียวกัน เพื่อที่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นได้ด้วยตนเอง เรามุ่งมั่นทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่โดยอาศัยระบบ TPS เป็นเครื่องมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของ Toyota ในการสร้างความสุขให้แก่ทุกคน

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสส่งเสริม และพัฒนาสังคมด้วยระบบ TPS ซึ่งถือเป็นจุดแข็งภายในองค์กรของเราที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานมาหลายทศวรรษ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้ยังคงมีมาตรการจำกัดการเดินทางอยู่ ดังนั้น เราจึงได้เริ่มโครงการนี้ในประเทศไทยก่อน จากนั้นจะขยายผลต่อยอดความสำเร็จของโครงการไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์โตโยต้าฯ จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน Toyota และสังคม ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กันในระยะยาว

นับตั้งแต่การเปิดศูนย์โตโยต้าฯ ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 โครงการแรกที่ทางศูนย์โตโยต้าฯ ได้เข้าไปสนับสนุน คือ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายลดระยะเวลารอคอยให้กับคนไข้บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างโรงพยาบาลบางบ่อ และศูนย์โตโยต้าฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจัดยาตามใบสั่งของแพทย์ และตามหลักการ Just In Time หรือการส่งมอบแบบทันเวลาพอดี ทั้งนี้ คณะทำงานได้วิเคราะห์ และแยกแยะขั้นตอนการทำงาน ระบุขั้นตอนที่สามารถปรับปรุงได้ รวมถึงยังช่วยนำเสนอขั้นตอนการทำงาน ระบุส่วนงานที่จะต้องทำการปรับปรุง และทำให้การเคลื่อนไหวของบุคลากรง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ต้องรอคอยเพื่อรับยาลดลงจาก 75 นาที เหลือเพียง 30 นาที (หรือเท่ากับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 60 %) ช่วยลดเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาล และเพิ่มความอุ่นใจให้แก่คนไข้ได้ในอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันทางศูนย์โตโยต้าฯ ยังคงประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางบ่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งลดระยะเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาล และเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรักษาคนไข้ได้มากขึ้นด้วย

พัชรี ศรานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางบ่อ กล่าวว่า ศูนย์โตโยต้าฯ โดย บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้แบ่งปันองค์ความ รู้และแนวคิดพื้นฐานของระบบ TPS ทำให้ส่วนงานเภสัชกรรมสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจ่ายยา และการให้บริการผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความสุขกับผลงานที่เราได้พยายามร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากขึ้นกับคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลบางบ่อ

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ศูนย์โตโยต้าฯ ได้ต่อยอดขยายโครงการดังกล่าว ด้วยการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มศึกษาระบบ และขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในอนาคต ศูนย์โตโยต้าฯ มีแผนส่งเสริมให้บุคลากรภายใน บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจหลักการของระบบ TPS เพื่อสนับสนุน และต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความสุขให้แก่ทุกคน

*หมายเหตุ: TDEM เป็นสำนักงานระดับภูมิภาคของ Toyota ในเอเชีย และเป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต และขายรถยนต์ Toyota รวมถึงให้บริการหลังการขายในประเทศไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aYVgf
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน