ธุรกิจ

Ford จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”


Ford ประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและพันธมิตร เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะ Ford Ranger (ฟอร์ด เรนเจอร์) เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ  Ford Ranger ใหม่ นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะกิจกรรม

วิชิตว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ Ford ประเทศไทย กล่าวว่า Ford (ฟอร์ด) เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร อันเป็นเหมือนเสาหลักของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ผลักดันโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” เพื่อสนับสนุนและต่อยอดความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ในกลุ่ม Young Smart Farmer แม่บ้านเกษตรกร และเกษตรทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

“Ford พร้อมที่จะผลักดันทุกย่างก้าวของเกษตรกรไทย ที่มีทั้งความกล้าเผชิญความท้าทายรูปแบบต่างๆ และยังมีความพยายามที่จะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตนเอง ซึ่งตรงกับแนวคิด “Live The Ranger Life” การใช้ชีวิตแบบ Ford Ranger ซึ่งเป็นรถกระบะที่ไม่เพียงตอบโจทย์การบรรทุกงานหนักและการใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตร แต่ยังสะท้อนความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกของผู้ใช้งาน โดยเราหวังว่า ความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่จะสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ต่อไป”

ผู้ที่สนใจสามารถส่งวีดีโอในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับชี้แจงว่ารถกระบะ Ford Ranger จะสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร ส่งวีดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน นาที ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางการประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดับประเทศ คัดเลือกตัวแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผ่านการสัมภาษณ์ และในรอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอพ และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป*

สำหรับการมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ Ford Ranger ใหม่ เป็นระยะเวลา เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองผ่านวีดีโอ และต้อนรับสื่อมวลชนที่จะไปเยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขับรถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้รับสิทธิ์เข้าชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คชอพอบรมการพัฒนาธุรกิจในรอบตัดสิน จัดร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Ford ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรามีนโยบายสนับสนุน และผลักดันให้สามารถประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต “โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” นี้ นอกจากจะมอบโอกาสให้เกษตรกรหญิงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรของตนแล้ว ยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และเผยแพร่เรื่องราวของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Ford  ประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง สื่อมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ทั้ง Ford และสมาคมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และมีความมุ่งมั่นในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อร่วมยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ni2hu
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09:46 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน