สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

โหลดไว้เลย ! หนังสือขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด


ใครมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออก 5 จังหวัดควบคุมเข้มข้นสูงสุด(สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่เก็บไว้ !
โดยต้องให้ผู้ที่มีอำนาจออกใบรับรอง พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมในแต่ละครั้ง
สามารถขอเอกสารรับรองที่ไหนได้บ้าง ?
1. บุคคนทั่วไป ขอได้จากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
2. พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของหรือผู้จัดการเป็นผู้รับรอง
3. หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานเป็นผู้รับรอง
ดาวน์โหลดได้ที่ https://ppro.pro/2LcIc6i


------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Vj6ON
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17:53 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน