ธุรกิจ

GC ผนึกกำลัง OR คิคออฟ “โครงการพลาสติค (คืน) สุข”


กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU โครงการพลาสติค (คืน) สุข ระหว่าง GC และ OR พร้อมด้วย ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC และจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เป็นผู้แทนลงนาม

“โครงการพลาสติค (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติคใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า หรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ง GC เห็นว่า OR เป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เหมาะที่จะตั้งจุดรับพลาสติคใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Smart Operating ในส่วนโรงงาน หรือกระบวนการผลิต Responsible Caring ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสุดท้าย คือ Loop Connecting หรือการสร้างแนวร่วมด้วยการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิด และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ ซึ่ง GC ได้ตอบสนองแนวคิด Loop Connecting นี้ ด้วยการสร้าง “YOU เทิร์น Platform” ที่มีทั้งจุดรับขยะ (Drop Point) จุดรับขยะระบบดิจิทอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application) เพื่อรองรับการขยายตัวของพแลทฟอร์มดิจิทอลในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติคใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อนำไปรีไซเคิล หรืออัพไซเคิล

ขอขอบคุณ OR ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ โดยการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ ขยายผล “YOU เทิร์น Platform” โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มาเป็นจุดตั้ง “ถังพลาสติค (คืน) สุข”  ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับ “YOU เทิร์น Platform” ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เปิดเผยว่า OR มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มโครงการแยก แลก ยิ้ม มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ OR ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดเป็นโครงการขวดแลกยิ้ม ทดลองติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติค PET ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปี 2561

การได้ร่วมกับ GC จัดตั้งโครงการพลาสติค (คืน) สุข ถือเป็นการต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการแยกขยะของ OR ไปอีกขั้น ให้สามารถนำขยะพลาสติคที่แยกได้ไปผ่านกระบวนการให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้จุดแข็งในเรื่องเครือข่ายที่ครอบคลุม และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกมาเป็นจุดเชื่อมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับ “โครงการพลาสติค (คืน) สุข” ได้มากที่สุด ซึ่งหากการดำเนินการทดลองวางจุดรับขยะ หรือ Drop Point ในเฟสแรก ได้แก่ ชั้น 1 อาคาร EnCo A ศูนย์เอเนอร์จีคอมเพลกซ์ ชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ OR ก็พร้อมที่จะขยายการวางจุดรับที่สถานีบริการ PTT Station อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึงทั่วประเทศต่อไป นอกจากนั้น OR ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการนำสินค้าที่ผลิตจากพลาสติคที่ทุกคนช่วยกันแยกมาใช้ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาจำหน่าย หรือทำกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ของ OR ได้อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านให้ความสำคัญกับการแยกขยะ เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้นไปด้วยกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WpNnz
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน