ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ รับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563


ศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให่แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงาน “พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ได้มอบรางวัล และทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงรางวัลบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคล และองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรางวัลทุนการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตั้งใจในการศึกษา และสร้างจิตสำนึก ต่อการให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5gpXY
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน