ธุรกิจ

Nissan ร่วมต้าน COVID-19 ออกใบอนุญาตสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น-Nissan (นิสสัน) สนับสนุนการต่อสู้โรค COVID ด้วยการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่พัฒนาโดยบริษัทฯ

Nissan อนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่มีต้นทุนไม่สูงมากมาใช้เพื่อต่อสู้กับโรค COVID-19 ภายใต้เงื่อนไขปฏิญญาการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (IP Open Access Declaration Against COVID-19) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การลงนามในปฏิญญาถือเป็นการประกาศว่า Nissan จะไม่ยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ การออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ในการดำเนินงานการต่อสู้กับโรคระบาด ใบอนุญาตนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่พัฒนาโดยบริษัท ชิโน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Chino Corporation) และบริษัท ไซโก้ เอ็นพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Seiko NPC Corporation) โดยทางบริษัท ชิโน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ใช้เทคโนโลยีของ Nissan ในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบนร่างกายแบบไร้การสัมผัสซึ่งสามารถตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่สูงได้อย่างรวดเร็ว

ไซโก เอนพีซี ได้พัฒนาเซนเซอร์ภายใต้ใบอนุญาตย่อยของเทคโนโลยีจากบริษัท ไอเอชไอ แอร์โรว์ สเปซ จำกัด (IHI Aerospace Co., Ltd.) โดยเซนเซอร์เหล่านี้ถูกใช้ในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้การสัมผัสในหลายบริษัท และอุปกรณ์ตรวจวัดถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน สนามบิน และสถานพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้การสัมผัสของ Nissan จะตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากวัตถุ หรือพื้นที่ และสามารถแสดงภาพ เช่น ภาพการกระจายอุณหภูมิที่มีความละเอียดประมาณ 2,000 พิกเซล และสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเซนเซอร์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทั่วไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RTd6r
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน