ธุรกิจ

Toyota เผยตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 79,177 คัน


สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,437 คัน ลดลง 7.2 % รถเพื่อการพาณิชย์ 53,740 คัน เพิ่มขึ้น 8.2 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 42,763 คัน เพิ่มขึ้น 6.8 %

ประเด็นสำคัญ 

ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณการขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 7.2 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.2 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าภาพรวมของตลาดในเดือนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ โครงการ  “คนละครึ่ง” และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายจังหวัดปรับตัวดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์ 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 688,057 คัน  ลดลง 24.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 34.5 % ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 18.3 % เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นยังส่งผลไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐฯ ยังคงออกมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ นอกจากนี้ในด้านของตลาดรถยนต์ บรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงมอบข้อเสนอพิเศษ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงใหม่ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคมมีทิศทางที่ดีขึ้น

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2563

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 %

อันดับที่ 1 Toyota (โตโยตา)  28,279 คัน เพิ่มขึ้น 4.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.7 %
อันดับที่ 2 Isuzu (อีซูซุ)
17,577 คัน เพิ่มขึ้น 20.2 % ส่วนแบ่งตลาด 22.2 %
อันดับที่ 3 Honda (ฮอนดา) 8,908 คัน เพิ่มขึ้น 0.2 % ส่วนแบ่งตลาด  11.3 %

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,437 คัน ลดลง 7.2 %

อันดับที่ 1 Toyota 7,420 คัน ลดลง 23.6 % ส่วนแบ่งตลาด 29.2 %
อันดับที่ 2 Honda 7,376 คัน เพิ่มขึ้น 9.3 % ส่วนแบ่งตลาด 29.0 %
อันดับที่ 3 Mazda (มาซดา)  2,746 คัน ลดลง 6.7 % ส่วนแบ่งตลาด  10.8 %

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 53,740 คัน เพิ่มขึ้น 8.2 %

อันดับที่ 1 Toyota  20,859 คัน เพิ่มขึ้น 19.3 % ส่วนแบ่งตลาด 38.8 %
อันดับที่ 2 Isuzu 17,577 คัน เพิ่มขึ้น 20.2 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi (มิตซูบิชิ)  3,727 คัน เพิ่มขึ้น 5.5 % ส่วนแบ่งตลาด  6.9 %

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 42,763 คัน เพิ่มขึ้น 6.8 %

อันดับที่ 1 Toyota 17,305 คัน เพิ่มขึ้น 10.7 % ส่วนแบ่งตลาด 40.5 %
อันดับที่ 2 Isuzu 16,578 คัน เพิ่มขึ้น 24.0 % ส่วนแบ่งตลาด 38.8 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi  3,727 คัน เพิ่มขึ้น 5.5 % ส่วนแบ่งตลาด 8.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,318 คัน
Toyota 2,766 คัน – Isuzu 1,108 คัน – Mitsubishi 838 คัน –  Ford (ฟอร์ด) 465 คัน – Nissan (นิสสัน) 141 คัน  

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,445 คัน เพิ่มขึ้น 3.3 %

อันดับที่ 1 Isuzu 15,470 คัน เพิ่มขึ้น 21.5 % ส่วนแบ่งตลาด 41.3 %
อันดับที่ 2 Toyota 14,539 คัน เพิ่มขึ้น 3.5 % ส่วนแบ่งตลาด 38.8 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi  2,889 คัน เพิ่มขึ้น 6.7 % ส่วนแบ่งตลาด 7.7 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563

1.   ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 688,057 คัน ลดลง 24.7 %

อันดับที่ 1 Toyota
211,119 คัน ลดลง 30.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30.7 %
อันดับที่ 2 Isuzu 158,277 คัน เพิ่มขึ้น 3.8 % ส่วนแบ่งตลาด 23.0 %
อันดับที่ 3 Honda
82,966 คัน ลดลง 28.7 % ส่วนแบ่งตลาด 12.1 %

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 236,659 คัน ลดลง 34.5 %

อันดับที่ 1 Honda  69,041 คัน ลดลง 22.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.2 %
อันดับที่ 2 Toyota
59,341 คัน ลดลง 44.9 % ส่วนแบ่งตลาด 25.1 %
อันดับที่ 3 Nissan   24,666 คัน ลดลง 25.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 451,398 คัน ลดลง 18.3 %

อันดับที่ 1 Isuzu 158,277 คัน เพิ่มขึ้น 3.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.1 %
อันดับที่ 2 Toyota
151,778 คัน ลดลง 22.3 % ส่วนแบ่งตลาด 33.6 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi  31,541 คัน ลดลง 29.5 % ส่วนแบ่งตลาด 7.0 %

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 357,947 คัน ลดลง 19.9 %

อันดับที่ 1 Isuzu
146,901 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 41.0 %
อันดับที่ 2 Toyota
129,512 คัน ลดลง 25.8 % ส่วนแบ่งตลาด 36.2 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi 
31,541 คัน ลดลง 29.5 % ส่วนแบ่งตลาด8.8 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,064 คัน
Toyota 17,033 คัน – Mitsubishi 8,224 คัน – Isuzu 5,333 คัน – Ford 4,487 คัน – Nissan 1,315 คัน – Chevrolet (เชฟโรเลต์) 672 คัน

5.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 320,883 คัน ลดลง 18.2 %

อันดับที่ 1 Isuzu
141,568 คัน เพิ่มขึ้น 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 44.1 %
อันดับที่ 2 Toyota
112,479 คัน ลดลง 25.3 % ส่วนแบ่งตลาด 35.1 %
อันดับที่ 3 Mitsubishi 
23,317 คัน ลดลง 28.3 % ส่วนแบ่งตลาด 7.3 %


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A97Vv
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th