ธุรกิจ

Suzuki คว้า 2 รางวัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม


มิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ Suzuki  (ซูซูกิ) ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานแล้ว ยังคงมุ่งเน้นที่จะลดระดับมลพิษ และปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากกระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด Suzuki  เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” ประจำปี พศ. 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย และลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดให้กับสถานประกอบการ ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล 3Rs ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับเกียรติจาก ประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้กับ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่  รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) ได้แก่ การลด การใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต มีการหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และรางวัลแผนงาน 3Rs ที่มีประสิทธิภาพ (3Rs+ Award) เป็นรางวัลที่จะมอบให้โครงการ หรือมาตรการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้มาตรการการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย  Suzuki จึงได้เลือกดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ โครงการลดน้ำหนักกากสี และโครงการคัดแยกถุงมือปนเปื้อน ส่งผลให้คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จากโครงการลดน้ำหนักกากสี ด้วยการเพิ่มถุงกรองสำหรับ Basket รองกากตะกอนสี ซึ่งสามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 38.39 ตัน/ปี และอีก 1 โครงการ คือ การคัดแยกถุงมือปนเปื้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการซัก สามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 0.668 ตัน/ปี

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะสานต่อแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของ Suzuki และยังเป็นการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งต่อแนวคิดดังกล่าวไปยังลูกค้าที่เข้ามารับบริการให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน และใส่ใจด้านการลดมลภาวะที่จะถูกปล่อยออกไปสู่สังคมต่อไป

โดยโครงการทั้งหมดที่เรากำลังดำเนินการ นับว่าสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ “Suzuki Cause We Care-เหนือกว่าความใส่ใจ คือ ความเข้าใจทุกความต้องการ” ที่เรากำลังเตรียมริเริ่มจะเดินหน้า กิจกรรมสื่อสารกับลูกค้า ทั้งด้านสินค้า และงานบริการในยุคที่การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทันท่วงที และมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในสินค้า และบริการขอ งSuzuki สู่ลูกค้าต่อไป โดยโครงการนี้ Suzuki กำหนดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศดำเนินการเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่คู่เคียงข้างชุมชน และสังคมไทยอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ft4ia
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน