ธุรกิจ

Yamaha จัดประกวดภาพวาดระบายสีหัวข้อ การจราจรในฝัน Traffic in My Dream


สุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจริญรัตน์ เลิศอานันท์ภร ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อ การจราจรในฝัน “Traffic in My Dream” เพื่อเป็นการร่วมปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในการเคารพกฎจราจร และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัยให้แก่เด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Yamaha Road Safety for Children ที่ Yamaha (ยามาฮา) ร่วมสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และการขับขี่ที่ถูกวิธีให้แก่เยาวชน

สำหรับการประกวดวาดภาพระบายสีในครั้งนี้ Yamaha ได้เปิดรับสมัครจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากโรงเรียนต่างๆ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นระดับชั้นประถม 1-3 และรุ่นระดับชั้นประถม 4-6

02 ยามาฮ่าจัดประกวดภาพวาดระบายสีหัวข้อ การจราจรในฝัน Traffic in My Dream

โดยการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ การจราจรในฝัน “Traffic in My Dream” ในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผูุ้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9CDkJ
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน