ธุรกิจ

BMW สานต่อโครงการ BMW Service Apprentice Program


บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก เตรียมพร้อมรากฐานการศึกษา และทักษะด้านยานยนต์แก่นักศึกษาอาชีวะในระบบทวิภาคีภายใต้โครงการ BMW Service Apprentice Program โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 39 ทุน แก่นักศึกษาอาชีวะรุ่นที่ 8 และ 9 ในโครงการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มุ่งสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะ และความสามารถระดับสูง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล และมีความเท่าทันเทคโนโลยียานยนต์ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พศ. 2555 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ดำเนินงานในโครงการ BMW Service Apprentice Program ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และเครือข่ายผู้จำหน่าย BMW  (บีเอมดับเบิลยู) อย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามาตรฐานของอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education Program-GTDEE) ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม และประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ากับมาตรฐานอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีในระดับ A-Level อีกด้วย โครงการ BMW Service Apprentice Program มีนักศึกษาในโครงการรวมทั้งหมด 9 รุ่น โดยมีนักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเข้าทำงานอยู่กับผู้จำหน่ายแล้วรวม 185 คน

นอกจากการส่งเสริมความเชี่ยวชาญ และทักษะงานด้านยานยนต์ เพื่อสนับสนุน และผลิตบุคลากรฝ่ายช่างที่มีศักยภาพในเครือข่ายผู้จำหน่ายของ BMW แล้ว โครงการ BMW Service Apprentice Program ยังได้ขยายการศึกษา และฝึกอบรมให้ครอบคลุมทักษะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad (บีเอมดับเบิลยู มอเตอร์ราด) ซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ในขณะที่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ก็ได้ให้การสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปูรากฐานความรู้สาขาวิชาเมคาทรอนิคส์ให้แก่นักศึกษาอาชีวะในโครงการ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเมื่อผนวกกับทักษะจากการปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ และองค์ความรู้เชิงขั้นตอนแบบรอบด้าน เป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งให้นักศึกษาอาชีวะไทยสามารถก้าวไกลเทียบเท่ามาตรฐานสากล------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DGuLg
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน