ธุรกิจ

ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทอลพแลทฟอร์ม


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจดิจิทอลพแลทฟอร์มร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยมี วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเกียรติศักดิ์ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้จัดการฝ่าย Strategic & Business Transformation Development บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนในการให้บริการบนพแลทฟอร์มดิจิทอล ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์-อัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทอลมาเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MEfyP
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน