ธุรกิจ

PTT Station รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่มีการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2563


บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563” ในฐานะองค์กรดีเด่นที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลประเภทดีเยี่ยม โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน (PTT Station) ได้รับรางวัลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สุวินทวงศ์ (ขาเข้า) สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เทพรักษ์ (บางเขน) และสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พุทธมณฑลสาย 4 ส่วนรางวัลประเภทชมเชย จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station วิภาวดีรังสิต 11 โดยได้รับเกียรติจาก จุติ    ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ภาครัฐ และเอกชนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์ และบริการสิ่งอำนวยความสะ
ดวกพร้อมเข้าอาคารสถานที่ และบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปที่สอดคล้องกับความตั้งใจของ OR ที่มุ่งเน้น พัฒนา สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในรูปแบบฟเรนด์ลีดีไซจ์น เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย     ทุกสภาพ สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการของสถานีบริการน้ำมันฯ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Jcij1
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน