ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย


ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สุขใดไม่สุขเท่า มอบความสุข Happiness Delight” เชิญผู้ครอบครองทะเบียนรถเลขสวย และประชาชนที่สนใจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จำนวน 120 คัน  ร่วมกิจกรรม เส้นทางกรุงเทพฯ – เขาใหญ่ เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ กิจกรรมมอบหมวกกันนอคให้แก่นักเรียนในจังหวัดสระบุรีที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาคม  ผู้พิการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่ได้จากการประมูลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากมาย รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย  ซึ่งนอกจากจะได้ครอบครองทะเบียนรถเลขสวยตามที่ต้องการแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย

โดยที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เช่น โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โครงการยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัย เช่น ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) และศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจ เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถ และพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง และกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเชครถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร และตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษแบบใกล้ชิดกับดารานักแสดง อาทิ “ซารา” นลิน โฮเลอร์ “แบม” ปีติภัทร คูตระกูล “ว่าน” ธนกฤต พานิชวิทย์ มาร่วมเชิญชวนให้ประชาชนทำความดี เสียสละ แบ่งปัน เพื่อสังคมโดยการเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dOwo4
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th