ธุรกิจ

Esso มอบทุนการศึกษา


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี (Language and Accountancy Subsidy Program-LAS) เพื่อสนับสนุนนิสิต ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว ให้ได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ ทางบริษัทได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  สำหรับปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Esso (เอสโซ) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่น และจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า Esso Mobil (โมบิล) และเอกซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันสู่การเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6ddjM
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน